Program

Leda Scouting kan ni få tips och idéer för hur ni kan arbeta med internationellt i ert program. Till exempel kan ni fokusera på Lokalt och globalt samhällsengagemang, eller arbeta med målspåret Förståelse för omvärlden.