The Academy

The Academy är ett arrangemang som arrangeras av WAGGGS och WOSMs europaregioner. Det är en utbildning för scouter som är aktiva på nationell nivå inom sina organisationer och är till för att utveckla deras kompetens och skapa nätverk mellan scouter i Europa. The Academy är i stil med ett “europeiskt scoutforum” – att man ska träffas och lära sig av varandra, främst genom workshops och nätverksträffar. Arrangemanget startade år 2008 och har sedan dess arrangerats varje år.

 

Här kan du läsa en reseberättelse från Erika och Johan som deltog i Academy 2014!