Bjud in scouter från andra länder till läger i Sverige

Alla lägerarrangörer är givetvis varmt välkomna att bjuda in scouter från hela världen till sitt läger! Det är bara roligt att vi tillsammans skapar fler möten. Här är tips för dig som vill skapa internationella möten i Sverige.

Här lägger du upp ditt läger i listan som scouter från andra länder ser om läger i Sverige.

  • Fundera ett extra varv över lägrets utformning är det tillgängligt och inkluderande. Hur uppfattas tema, information och utformning för scouter som inte är vana vid scoutläger i Sverige eller förstår svenska?
  • Var tydliga med vem som är arrangör/avsändare, vad det är för typ av läger, vilka som är målgrupp samt om villkor, kostnader, datum etc. är desamma för scouter som reser in och era lokala deltagare.
  • Bjuder ni främst in hela scoutkårer eller kan roverlag eller enskilda scouter delta?
  • Bjuds dessa in för hela lägret, eller finns möjlighet att stanna upp vid lägret som en del av en större scoutresa i Sverige?
  • Fyll i länken här för att ert läger ska synas på listan med svenska läger som vänder sig till scouter från andra länder. Var noga med att anmälningar, frågor och brev för visum etc ska gå via er lägerledning och inte via kansliet.
  • Förbered ordentlig information på engelska inklusive en pdf som går att bifoga när inbjudan sprids. Det finns tyvärr inga etablerade kanaler med alla länder, så ni behöver själva skicka ut inbjudan.
  • Ta gärna hjälp av den internationella gruppen om ni vill ha stöd i hur ni kan arbeta med spridning av information, home hospitality, arrival teams eller annat som rör internationella utbyten.
  • Om det finns scouter som behöver söka visum kan ni behöva skriva ett officiellt Letter of invitation, fråga rikskansliet om ni behöver hjälp med det
  • Ta ställning till vilken typ av information/intyg ni vill ha av de scouter som anmäler sig. Behöver de visa på att de är scouter eller spelar det ingen roll? Det finns inga krav från svenskt håll men många andra länder arbetar så, det betyder att ni kan få den typen av frågor.