Internationellt på hemmaplan

Det finns många olika sätt att få in den internationella dimensionen av scouting i kårens verksamhet. Förutom programaktiviteter är kontakten med scouter från andra länder ett bra sätt att praktisera fredsbudskapet som är grunden för vår globala fredsrörelse. Från hela världen kommer varje år till Sverige i olika sammanhang. På läger, kurser och arrangemang eller som privatpersoner. Många chanser att mötas finns och fler kan det bli om vi är tydliga med hur vi kan nå varandra.

Bjud in scouter från andra länder till läger i Sverige

Alla lägerarrangörer är givetvis varmt välkomna att bjuda in internationella scouter till sitt läger! Det är bara roligt att vi tillsammans skapar fler möten! Här är tips för dig som vill skapa internationella möten i Sverige.

Läs mer om att bjuda in scouter från andra länder till läger »

Internationella dimensionen av scouting på kåren

Idag är det lätt att komma i kontakt med människor som man aldrig träffat innan, eller hålla kontakten med gamla scoutvänner genom sociala medier. Läs mer här för tips och inspiration om hur ni kan göra scoutmöten över Skype med en avdelning utomlands, byta märken och göra programaktiviteter på tema ”Internationell scouting”.

Läs mer om att inkludera den internationella dimensionen av scouting på kåren »

Internationella utbyten för kåren

Många kårer runt om i Sverige har samarbeten med kårer runt om i världen (ofta kallat vänkårer), andra är nyfikna på att etablera sådana samarbeten. En del i samarbetet kan vara att bjuda hit den kår eller avdelning som ni samarbetar med.

Läs mer om internationella utbyten för kåren »

Arrival Teams och Home Hospitality

Kåren eller enskilda scouter kan anordna Home Hospitality för utländska scouter i Sverige. Tanken med ”Arrival Teams” är att ha grupper eller individer av scouter på alla större orter och/eller i anslutning till våra scoutcenter/större läger som möter upp de internationella scouter som anländer till Sverige. Home Hospitality är att i samband med utbyten erbjuda möjlighet för scouter att bo hemma hos varandra

Läs mer om Arrival Teams och Home Hospitality »