Världsregioner

Båda våra världsorganisationer delar in sin verksamhet i regioner. I WAGGGS finns AfricaArabAsia PacificEurope (inklusive Ryssland) och Western Hemisphere (Nord- och Sydamerika). I WOSM finns AfricaArabAsia-PacificEurasiaEurope och Interamerica.
I Europa, där många scoutförbund väljer att ha tjejer och killar i samma organisation, finns en hel del samarbeten mellan regionerna. Bland annat ger de båda Europaregionerna ut ett gemensamt nyhetsbrev som heter Europak, och både tjejer och killar välkomnas som volontärer till de två världsscoutcenter som ligger i Schweitz, Our Chalet och Kandersteg.

 

Var tredje år är det världsscoutkonferens, då möts alla regioner samtidigt för att prata scouting. Senaste konferensensåret var år 2014, då möttes WAGGGS i Hongkong och WOSM i Slovenien. Året innan hade Europaregionerna konferens, i maj 2013 träffades alla i Berlin. Konferensen var då tredelad, först sågs WAGGGS och WOSM separat, sedan möttes alla gemensamt. Då konferenserna är var tredje år finns det även en nordisk konferens det år som det inte är Europa- eller Världsscoutkonferens.

 

Europaregionerna

Både WAGGGS och WOSM är indelade i regioner, och just i Europa finns en del samarbeten mellan organisationerna. Det beror helt enkelt på att det här finns många länder som har gemensam scoutverksamhet för killar och tjejer, vilket annars är väldigt ovanligt. Samtidigt som vi som organisation får ut olika saker av våra medlemskap i de två världsorganisationerna, kan det alltså för länder som Sverige vara intressant att de samarbetar eftersom att vi har en gemensam verksamhet här.

 

Med jämna mellanrum kommer Europaregionerna ut med ett gemensamt nyhetsbrev som heter Europak, och varje höst genomförs en gemensam utbildningshelg som kallas the Academy.

Här kan du läsa mer om the Academy.