Världsorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar.

World Organization of the Scout Movement

WOSM bildades år 1920 vid den första internationella Symbol för WOSMvärldskonferensen. WOSM har ca 40 miljoner medlemmar, killar och tjejer. Syftet enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen”. Alla scouter i Sverige som inte identifierar sig som tjejer är medlemmar i WOSM.

Läs mer på WOSM webbplats.

World Association for Girl Guides and Girl ScoutsSymbol för WAGGGS

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickor och kvinnor världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlemmar, och alla scouter i Sverige som identifierar sig som tjejer är medlemmar i WAGGGS.

Läs mer på WAGGGS webbplats.