Internationell scouting

Vi samarbetar med scoutorganisationer i såväl Norden, Europa som hela världen. International Commissioners (IC) företräder Scoutsverige internationellt.

International Commissioners

International Commissioners (IC) kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder Scoutsverige internationellt. IC är ideella och väljs av Scouternas stämma.

Samarbete i världen

Vart tredje år har de två organisationerna världskonferenser var för sig där deligationer från Sverige deltar och aktivt är med och påverkar scoutings framtid. Då väljs bl a en världsstyrelse för organisationen, som har till uppgift att stödja de nationella organisationerna i varje land att bedriva bättre scouting som når ut till fler.

Samarbete i Europa

I tiden mellan världskonferenserna träffas man också till konferens i regioner, vilka i stort stämmer överens med kontinenterna. I Europa där många organisationer precis som Sverige är organiserade med medlemmar i både WAGGGS och WOSM, har man konferens samtidigt på samma plats och behandlar också en del gemensamma frågor. Här väljs också regionala styrelser för de båda organisationerna.

Samarbete i Norden

Scoutförbunden i Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland samverkar i Nordiska Samarbetskommittén. Syftet är att skapa mötesplatser, att utbyta erfarenheter och att verka för att scouting syns i samhället.

Scouterna & YFU

Scouterna samarbetar med den ideella utbytesorganisationen Youth For Understanding (YFU) i att göra internationella upplevelser möjliga för unga. Det innebär en rad olika möjligheter för våra medlemmar att förenkla eller skapa egna utbyten med omvärlden.