Världsorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. Vi samarbetar med scoutorganisationer i såväl Norden, Europa som hela världen. International Commissioners (IC) företräder scoutsverige internationellt.

World Organization of the Scout Movement

WOSM bildades år 1920 vid den första internationella Symbol för WOSMvärldskonferensen. WOSM har ca 40 miljoner medlemmar, killar och tjejer. Syftet enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen”. Alla scouter i Sverige som inte identifierar sig som tjejer är medlemmar i WOSM.

Läs mer på WOSM webbplats.

World Association for Girl Guides and Girl ScoutsSymbol för WAGGGS

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickor och kvinnor världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlemmar, och alla scouter i Sverige som identifierar sig som tjejer är medlemmar i WAGGGS.

Läs mer på WAGGGS webbplats.

International Commissioners – Scouternas ”Utrikesministrar”

International Commissioners (IC) kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder scoutsverige internationellt. IC är ideella och sitter i Scouternas styrelse, som väljs av Scouternas stämma. De samordnar scoutsveriges internationella samarbeten och är ansvariga för de delegationer som Scouterna skickar på världs- och regionkonferenser. Här hittar du kontaktuppgifter till Martin Persson och Linda Wallberg som är våra IC:s.

Samarbete i världen

Vart tredje år har de två organisationerna världskonferenser var för sig där deligationer från Sverige deltar och aktivt är med och påverkar scoutings framtid. Då väljs bl a en världsstyrelse för organisationen, som har till uppgift att stödja de nationella organisationerna i varje land att bedriva bättre scouting som når ut till fler. Nästa världskonferens för WAGGGS är i Uganda och för WOSM är i Egypten 2020.

Samarbete i Europa

I tiden mellan världskonferenserna träffas man också till konferens i regioner, vilka i stort stämmer överens med kontinenterna. I Europa där många organisationer precis som Sverige är organiserade med medlemmar i både WAGGGS och WOSM, har man konferens samtidigt på samma plats och behandlar också en del gemensamma frågor. Här väljs också regionala styrelser för de båda organisationerna. Nästa regionala konferens i Europa är i augusti 2019 i Kroatien.

Samarbete i Norden

Scoutförbunden i Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland samverkar i Nordiska Samarbetskommittén. Syftet är att skapa mötesplatser, att utbyta erfarenheter och att verka för att scouting syns i samhället. Nästa nordiska konferens är 2021.