Världsorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. Vi samarbetar med scoutorganisationer i såväl Norden, Europa som hela världen. International Commissioners (IC) företräder scoutsverige internationellt.

World Organization of the Scout Movement

WOSM bildades år 1920 vid den första internationella Symbol för WOSMvärldskonferensen. WOSM har ca 40 miljoner medlemmar, killar och tjejer. Syftet enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen”. Alla scouter i Sverige som inte identifierar sig som tjejer är medlemmar i WOSM.

Läs mer på WOSM webbplats.

World Association for Girl Guides and Girl ScoutsSymbol för WAGGGS

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickor och kvinnor världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlemmar, och alla scouter i Sverige som identifierar sig som tjejer är medlemmar i WAGGGS.

Läs mer på WAGGGS webbplats.

 

Uppdelningen kommer ur att tjejer och killar I början på 1900-talet när scouting började inte gjorde aktiviteter tillsammans på samma sätt som idag. I de flesta scoutaktiviteter då fick tjejer inte vara med, och man startade guiding. Guiding var på många sätt kontroversiellt och radikalt när man I en tid när kvinnor inte hade rösträtt I de flesta av Europas länder organiserade sig för att främja tjejers och kvinnors rättigheter. Detta har synts genom historien till idag, guiding genomsyras starkt av samhällsengagemang, en strävan efter att göra gott för andra och bidra I samhället och personligt ledarskap.

 

På svenska översattes ”boy scout” till pojkscout och ”girl guide” till flickscout. Fram till mitten på 60-talet var rörelsen organiserad killar för sig och tjejer för sig. När vi slog ihop och organiserade scoutrörelsen könsblandad blev den gemensamma definitionen ”scout”, och vi blev scouter.

 

I Sverige har vi ett ben I båda världsrörelserna. Vi arbetar med samhällsengagemang, ledarskap, äventyr, utveckling och kompisar. När vi möter scoutvänner kan vi möta många olika sätt att bedriva scouting, både I Sverige och I andra länder. I mötet med ett annat sätt att göra scouting lär vi oss mer om oss själva och kan utmanas I våra värderingar. Denna mångfald skapar en fantastiskt global rörelse.

 

International Commissioners – Scouternas ”Utrikesministrar”

International Commissioners (IC) kan liknas vid Scouternas utrikesministrar och företräder scoutsverige internationellt. IC är ideella och sitter i Scouternas styrelse, som väljs av Scouternas stämma. De samordnar scoutsveriges internationella samarbeten och är ansvariga för de delegationer som Scouterna skickar på världs- och regionkonferenser. Här hittar du kontaktuppgifter till Martin Persson och Linda Wallberg som är våra IC:s.

Samarbete i världen

Vart tredje år har de två organisationerna världskonferenser var för sig där deligationer från Sverige deltar och aktivt är med och påverkar scoutings framtid. Då väljs bl a en världsstyrelse för organisationen, som har till uppgift att stödja de nationella organisationerna i varje land att bedriva bättre scouting som når ut till fler. Nästa världskonferens för WAGGGS är i Uganda och för WOSM är i Egypten 2020.

Samarbete i Europa

I tiden mellan världskonferenserna träffas man också till konferens i regioner, vilka i stort stämmer överens med kontinenterna. I Europa där många organisationer precis som Sverige är organiserade med medlemmar i både WAGGGS och WOSM, har man konferens samtidigt på samma plats och behandlar också en del gemensamma frågor. Här väljs också regionala styrelser för de båda organisationerna. Nästa regionala konferens i Europa är i augusti 2019 i Kroatien.

Samarbete i Norden

Scoutförbunden i Sverige, Danmark, Norge, Island och Finland samverkar i Nordiska Samarbetskommittén. Syftet är att skapa mötesplatser, att utbyta erfarenheter och att verka för att scouting syns i samhället. Nästa nordiska konferens är 2021.