Presentationer Scoutledningsträff

2020 Hösten


Virtuell scoutledningsträff 1 (video) >>
Virtuell scoutledningsträff 2 (video) >>
Virtuell scoutledningsträff 3 (video) >>
Virtuell scoutledningsträff 4 (video) >>

2020 Våren

 

Virtuell scoutledningsträff 2020-03-28 (video) >>

2019

distrikten_openspace

pagangiscouterna

uppfoljning_dj20

 

 

2018

aventyr_kompisar

proposition2_anteckningar_scoutledningstraff

scouterna_idag

strategi_passet

Utbildning Scoutledningsträff 2017-04-23

open_space_passet

strategi_presentation