Världsscoutorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar, tillsammans har de över 50 miljoner medlemmar över hela världen!

World Organisation of the Scout Movement

Symbol för WOSM

WOSM bildades år 1920 vid den första internationella världskonferensen. WOSM har ca 40 miljoner medlemmar. Syftet enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen”. Här registrerar svenska Scouterna alla medlemmar som identifierar sig som man eller annat i vårt medlemsregister.

Läs mer på WOSM webbplats.

World Association for Girl Guides and Girl Scouts

Symbol för WAGGGS

WAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickscouter världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlemmar. Här registrerar svenska Scouterna alla medlemmar som identifierar sig som kvinna i vårt medlemsregister.

Läs mer på WAGGGS webbplats.