Världsscoutorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar. En organisation för killar och en för tjejer.

Organisationen för killar heter World Organisation of the Scoutmovement (förkortas WOSM). Organisationen för tjejer heter World Association for Girl Guides and Girl Scouts (förkortas WAGGGS).

World Organisation of the Scoutmovement

Symbol för WOSMWOSM bildades år 1920 vid den första internationella världskonferensen. WOSM har ca 28 miljoner medlemmar, killar och tjejer. Syftet enligt WOSM är: ”att främja utvecklingen av unga människor genom värderingar grundade på scoutlag och löfte, att skapa en bättre värld där var och en kan bidra till samhällsutvecklingen”. Alla svenska killar som är med i Scouterna är medlem i WOSM.

Läs mer på WOSM webbplats.

World Association for Girl Guides and Girl Scouts

Symbol för WAGGGSWAGGGS bildades år 1926 och organiserar flickscouter världen över. Organisationens syfte är: ”att möjliggöra för flickor och unga kvinnor att utvecklas till sin fulla potential som ansvarsfulla medborgare i världen”. WAGGGS har ca 10 miljoner medlermmar, bland annat alla tjejer som är scouter i Sverige.

Läs mer på WAGGGS webbplats.