Valberedningen

Valberedningen förbereder valen av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer till Scouternas stämma.

Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag på styrelse, valberedning, verksamhetsrevisorer och ledamöter till förvaltningsmöte.

Nominera kandidater

Skicka gärna in förslag på kandidater till Scouternas styrelse och andra uppdrag här:
https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2

Scouternas valberedning

Scouternas valberedning utgörs av:

  • Jan Månsson (sammankallande)
  • Carl Bjelksjö
  • Monika Holmberg
  • Andreas Siverståhl
  • Minna Storm
  • Albin Junhede

Kontakt

Kontakta Scouternas valberedning på valberedning@scouterna.se
Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar.