Scoutdistrikt

I Scouterna finns även distrikt som samordnar kårer inom ett geografiskt område. Många kårer tillhör ett distrikt men inte alla.

Distrikten kan till exempel arrangera olika aktiviteter och utbildningar för kårer.

Hitta distrikt

Du kan läsa mer om distriktens verksamhet på deras webbplatser. Länkar till alla distrikt finns på sektionen Lokalt stöd.