Salt Scout

Salt Scout är en del av Salt – barn och unga i EFS.

EFS_Scout_marke_farg_800pxVi är unga och gamla med olika erfarenheter. Vi finns i hela landet och ingår i en världsvid gemenskap. Vi är nyfikna och vårt arbete genomsyras av kristen tro och kristna värderingar.

I vår gemenskap är alla viktiga och vi arbetar tillsammans utifrån den lilla gruppens möjligheter. Vi vill visa på Guds kärlek genom Jesus Kristus. Vi vill stärka barnen i deras vardag och hjälpa dem till att på ett schysst sätt ta ansvar för hela Guds skapelse.

Rikskansliet

Salt – barn och unga i EFS
Postadress: Box 23001, 750 23 Uppsala

Besöksadress: Prästgatan 11 (Vid Folktandvården), 752 28 UPPSALA
Tel.vx 018-430 25 80

Scoutkonsulent

Anders Brunnegård
EFS Kyrkan
Stationsgatan 18, 931 32 SKELLEFTEÅ
Tel. 070- 287 71 24
scout@efs.nu

Mejl

salt@efs.nu

Webbplats

www.salt.efs.nu/scout