KFUK-KFUM Scout

KFUK-KFUMs scoutförbund står i knutpunkten för två av Sveriges största ungdomsrörelser: KFUK-KFUM och scoutrörelsen.

Här står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa till kropp, ande och själ i gemenskap med andra genom scoutmetoden.

Friluftslivet har en central roll i verksamheten. Genom att scouterna får uppleva friluftsliv skapas ett naturligt intresse för naturen och miljön. Friluftsliv med miljömedvetenhet är en av de fyra idéinriktningar som scoutförbundet arbetar med. De andra är personligt samhällsengagemang, internationellt ansvar och kristen livsåskådning.

Adress

KFUK-KFUMs scoutförbund
Rosengatan 1
111 40 Stockholm

Telefon

08-677 30 50

Mejl

info@km.scout.se

Webbplats

scout.kfum.se