Scouting inom KFUM

Cirka 40 scoutkårer är även anslutna till KFUM Sverige, och därigenom till världsförbunden YWCA och YMCA.

I KFUM Sverige finns ett sammanhang som sträcker sig över verksamhetsgränserna. Scouter, idrottare, musiker och lägergårdar samlas tillsammans i riksorganisationen KFUM Sverige och kring en gemensam värdegrund.

I KFUM står den unga människan i fokus och ges möjlighet att växa. Gemensamt för kårer och föreningar i KFUM är arbetssättet BODY MIND SPIRIT, där hela människan är i fokus. Alla är välkomna i KFUM, och vi betonar speciellt vikten av att ge unga människor möjlighet att påverka.

Hela KFUM-rörelsen www.kfum.se strävar efter att inspirera till samhällsengagemang, att främja en hälsosam livsstil och att ta ett aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

Vid senaste Riksombudsmötet (årsmötet) 2017, antogs strategi What We Want – kolla gärna in den och se vad KFUM Sverige och våra föreningar kommer fokusera på fram till 2025. När det gäller ledarutbildning, så finns utbildningspaketet Helheten, samt andra mötesplatser och utbildningar såsom t ex Djurhajkerna.

Djurhajkerna har sitt ursprung i KFUK-KFUMs scoutförbund och återfinns nu som en ledarskapskurs anpassad för alla verksamheter inom KFUM med eller utan friluftsfokus.

Vill ni veta mer om KFUMs verksamhet i Sverige/Världen och även kanske bli en medlemsförening, hör av er KFUM Sveriges kansli, se nedan.

Adress

KFUM Sverige
Rosengatan 1
111 40 Stockholm

Telefon

08-677 30 00

Mejl

info@kfum.se

Webbplats

kfum.se