Frälsningsarméns scouter

Frälsningsarméns scouter är en del av Frälsningsarmén.

Symbol för Frälsningsarméns scoutförbundFrälsningsarméns scouter arbetar för att föra ut budskapet om Jesus Kristus till barn och ungdomar. Scoutverksamheten är en del i ungdomsverksamheten.

Målet är att erbjuda meningsfull verksamhet till barn och ungdomar och samtidigt öppna en väg till personlig tro genom att presentera Bibelns budskap, ge kristen vägledning och erbjuda en aktiv gemenskap i Frälsningsarmén.

Adress

Frälsningsarméns Högkvarter (HK)
Besöksadress: Nybrogatan 79b
Postadress: Box 5090, 102 42 Stockholm

Telefon

08-562 282 00

Mejl

programkontoret@fralsningsarmen.se

Webbplats

Frälsningsarméns hemsida