Equmenia

Equmenias scoutverksamhet har cirka 10 000 medlemmar mellan 6 och 25 år.

Equmeniascout är Equmenias scoutarbete. Vi är anslutna till Scouterna i Sverige och är Equmeniascouten del av den världsvida scoutrörelsen. Equmeniascout driver scouting på kristen grund där de stora frågorna och det vardagliga livet får plats. I vår scoutverksamhet får barn och unga möjlighet att upptäcka en tro och uppleva möten med Gud. Vi jobbar i små grupper, patruller, och upplever livet och naturen tillsammans.

Equmenia är samlingsnamnet på allt det lokala barn- och ungdomsarbete inom Equmeniakyrkan (tidigare Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan). Det innebär rent konret runt 450 föreningar och över 30 000 medlemmar över hela Sverige.

 

Adress

Equmenia

Besöksadress: Gustavslundsvägen 18, Alvik, Stockholm.

T-bana: Alvik

Postadress: equmenia, Box 14038, 167 14 Bromma

Telefon

08-580 032 00

Mejl

scout@equmenia.se

Webbplats

www.equmenia.se