Så är kårerna anslutna

Alla kårer tillhör Scouterna men några tillhör också en annan scoutorganisation. De jobbar oftast med en profilfråga som nykter scouting eller scouting på religiös grund.

Så är kårerna anslutna till Scouterna

Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUM Scout

Scouterna är riksorganisationen för scouting i Sverige. Andra organisationer än Scouterna kan utöva scouting om de har tecknat ett samverkansavtal. Alla scoutkårer och scouter i de samverkande organisationerna är också medlemmar i Scouterna. I dagsläget är det fem organisationer som samverkar med Scouterna på olika sätt.

Kårer som är direktanslutna

Direktanslutna kårer tillhör scoutdistrikt. Två scoutorganisationer har valt att direktansluta sina kårer till Scouterna:

De scoutkårer som är direktanslutna till Scouterna får sitt stöd från riksorganisationen. Stödet handlar bland annat om anställda konsulenter på de regionala kanslierna och medlemsregistret Scoutnet.

Kårer som är anslutna via samverkansorganisation

Tre organisationer har valt att ansluta sina kårer via sin egen organisation. Dessa kallas för samverkansorganisationer. Dessa är:

Om din scoutkår är ansluten till Scouterna genom ett avtal med en samverkansorganisation så är det samverkansorganisationen som ansvarar för stödet till din kår.