Projekt

Scouterna driver ett flertal projekt med extern finansiering. Projekten handlar om partnerskap och fredsarbete, friluftslivsutbildningar, Trygga Möten samt att stärka mångfalden i Scouterna. För finansieringen av nedanstående projekt tackar vi Forum Syd, Svenskt Friluftsliv, Allmänna Arvsfonden och PostkodLotteriet.

Just nu driver Scouterna följande externfinansierade projekt:

  • Amahoro Amani
  • Breddat friluftsliv
  • Redo för naturen
  • Trygga Möten Överallt
  • Värsta fördomen
  • Mångfald 2016
  • Scouting för alla