Arbetsgrupper

Scouterna är en ideell organisation där medlemmarna står för utvecklingen. Som scout kan du ingå i någon av våra ideella arbetsgrupper.

Är du sugen på att engagera dig ideellt? Se Lediga ideella uppdrag. Nedan ser du en kort beskrivning över de arbetsgrupper som finns. Vissa av grupperna har även undergrupper för specifika uppgifter. Har du frågor om någon av grupperna kan du höra av dig till respektive grupps ordförande.

Scouternas förvaltningsgrupp

Ordförande är Kiki Hall (ideell) och Håkan Östberg (anställd).

Kiki Hall

Ordförande Scouternas stadgegrupp
E-post: kiki.hall@scouterna.se

Kiki är ideell ordförande i Scouternas stadgegrupp.

2012_hakan_ostberg_1345453370

Håkan Östberg

Ekonom
E-post: hakan.ostberg@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 42

Håkan arbetar med ekonomi när det gäller budget, uppföljning och rapportering samt systemintegration.

Scouternas HR-grupp

Ordförande är Johanna Rosell (ideell) och Isabelle Lilja (anställd).

scouterna-johanna-rosell

Johanna Rosell

Ideell ordförande i Scouternas HR-grupp
E-post: johanna.rosell@scouterna.se

Johanna är ideell ordförande i Scouternas HR-grupp.

IMG_0486

Isabelle Lilja

Föräldraledig
E-post: isabelle.lilja@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 90

Isabelle stödjer organisationen i personalfrågor.

Scouternas programgrupp

Scouternas programgrupp arbetar med att ge scoutledare ett modernt och bra programstöd så att det blir mer utvecklande att vara scoutledare och roligt att vara scout. Gruppen ser till att programmet vidareutvecklas och implementeras samt omvärldsbevakar också området.

Ordförande är Malin Stigemyr (ideell) och Elisabeth Danefjäll (anställd).

Malin Stigemyr

Ordförande Scouternas programgrupp
E-post: malin.stigemyr@scouterna.se

Malin är ideell ordförande i Scouternas programgrupp.

IMG_0120

Kajsa Urge

Projektledare Scouternas program
E-post: Kajsa.urge@scouterna.se
Mobil:
072-077 59 53

Kajsa arbetar med utveckling av Scouternas program och hon är ordförande i Scouternas programgrupp.

Scouternas arrangemangsgrupp

Scouternas arrangemangsgrupp ansvarar för att rekrytera och stödja de ideella arrangemangsteam som genomför Scouternas arrangemang i Sverige och utomlands. Gruppen hanterar bland annat vilka arrangemang som skall genomföras, utvecklar de arrangemang som finns och främjar utvecklingen av nya arrangemang. Scouternas arrangemang syftar till att ge deltagarna nya erfarenheter och personlig utveckling.

Ordförande är Christian Wemstad (ideell) och Kajsa Urge (anställd).

Alexandra Röjder

Ordförande, Scouternas arrangemangsgrupp
E-post: alexandra.rojder@scouterna.se

Alexandra är ideell ordförande i Scouternas arrangemangsgrupp.

2012_tovenorrman_1331308074

Tove Rehnman

Projektledare
E-post: tove.rehnman@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 21
Mobil:
072-078 02 83

Tove är projektledare för Scouternas arrangemang och ordförande för World Scout Jamboree 2019.

Scouternas internationella grupp

Internationella gruppen är ansvarig för att möjliggöra internationella upplevelser för svenska scouter. Internationella gruppen jobbar för att se till att flera känner till möjligheterna som finns och för att öka de internationella delarna inom scoutprogrammet. Vi delar berättelser om internationella upplevelser, hjälper till att koppla ihop svenska scouter med utländska scouter och ger stöd för scoutkårer och enskilda scouter som reser utomlands eller tar emot besök på hemmaplan.

Ordförande är Anna-Carin Almqvist (ideell) och Vicci Friberg (anställd).

Anna-Carin Almqvist

Ordförande Scouternas internationella grupp
E-post: anna-carin.almqvist@scouterna.se

Anna-Carin är ideell ordförande i Scouternas internationella grupp.

Vicci_Nilsson

Vicci Friberg

Internationell sekreterare
E-post: vicci.friberg@scouterna.se
Mobil:
08-555 065 01 (kopplad till mobil)

Vicci jobbar som Internationell sekreterare, leder Internationella gruppen samt projektledare för vårt utvecklingsprojekt Amahoro Amani i Storasjöregionen (Burundi Rwanda och östra DRC).

Olivia Solman

Olivia Solman

Vice International Commissioner
E-post: olivia.solman@scouterna.se

Olivia jobbar som ideell Vice International Commissioner i Scouternas internationella grupp.

Imse Spragg Nilsson

Imse Spragg Nilsson

Vice International Commissioner
E-post: imse.spraggnilsson@scouterna.se

Imse jobbar som ideell Vice International Commissioner i Scouternas internationella grupp.

Scouternas internationella grupp är även ansvarig för Scouternas partnerskap med Amahoro Amani i Stora Sjö-regionen (Rwanda, Burundi och Nord- och Syd-Kivu i Kongo). Huvudansvariga är Lazare Nzeyimana och Kerstin Bergsten

Scouternas utbildningsgrupp

Fler ska gå högkvalitativ utbildning inom Scouterna. Scouternas nationella utbildningsgrupp arbetar med att öka tillgängligheten hos Scouternas utbildningar genom att planera för och samarbeta med en regional struktur av utbildningsgrupper samt en tydlig och enhetlig kommunikation. Arbetsgruppen utgör även ett aktivt stöd för scouternas nationella utbildningar, exempelvis Treklöver Gilwell, Handledarutbildningen, Utbildning för utbildare och friluftsledarkurserna.

Fabian Östman

Ordförande Scouternas utbildningsgrupp
E-post: fabian.ostman@scouterna.se

Fabian är ideell ordförande i Scouternas utbildningsgrupp.

Fredrik Tegbäck

Nationella gruppen för Scouternas utbildningar.
E-post: fredrik.tegback@scouterna.se

Fredrik är engagerad i Scouternas arbetsgrupp för utbildningar, hans fokus är friluftsutbildningar.

IMG_0196[5]

Mikael Stark

Ansvarig friluftslivsutbildning
E-post: mikael.stark@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 12
Mobil:
073-270 62 20

Mikael är ansvarig för friluftslivsutbildningar på Scouternas folkhögskola.

Scouternas arbetsgrupp för utbildningsutveckling

Scouterna vill erbjuda scoutledarna attraktiva och flexibla scoutledarutbildningar. Utbildningsutvecklingsgruppen arbetar med att uppdatera Ramverket (dagens system av scoutledarutbildningar) så att de motsvarar de behov som dagens scoutledare har med avseende på innehåll och format. Gruppen leds av Magnus Blombergsson och Erika Gilbertsson.

scouterna-magnus

Magnus Blombergsson

Ordförande Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp
E-post: magnus.blombergsson@scouterna.se

Magnus är ideell ordförande i Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp.

Erika Gilbertsson

Ordförande Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp
E-post: erika.gilbertsson@scouterna.se

Erika är ideell ordförande i Scouternas utbildningsutvecklingsgrupp.

Awards and Honors Committee

Monica Alsén

Ordförande i Scouternas grupp för Awards and Honors Committee
E-post: monica.alsen@scouterna.se

Monica är ideell ordförande i Scouternas grupp för Awards and Honors Committee.

World Scout Jamboree 2019

2012_tovenorrman_1331308074

Tove Rehnman

Projektledare
E-post: tove.rehnman@scouterna.se
Telefon:
08-555 065 21
Mobil:
072-078 02 83

Tove är projektledare för Scouternas arrangemang och ordförande för World Scout Jamboree 2019.

Ragnhild Fahleryd

Ordförande, World Scout Jamboree 2019
E-post: ragnhild.fahleryd@scouterna.se

Ragnhild Fahleryd är ideell ordförande för World Scout Jamboree 2019.

Magnus Nordlinder

Ordförande, World Scout Jamboree 2019
E-post: magnus.nordlinder@scouterna.se

Magnus är ideell ordförande för World Scout Jamboree 2019.