Kanslier och arbetsgrupper

Scouternas styrelse bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra mellan stämmorna. Styrelsen ger sedan generalsekreteraren i uppdrag att se till att saker och ting blir gjorda.

Scouternas genomförandeorganisation

Arbetsgrupper Kanslier Projekt

Generalsekretare

Generalsekreteraren leder de anställda på Scouternas kanslier och ger uppdrag till våra ideella arbetsgrupper. Vår nuvarande generalsekreterare är:

Arbetsgrupper

Scouterna är en ideell organisation där medlemmarna står för utvecklingen. Som scout kan du ingå i någon av våra tolv ideella arbetsgrupper.

Arbetsgrupper »

Kanslier

Scouterna har en kansliorganisation som jobbar åt styrelsen att verkställa det som stämman beslutar. Kanslierna leds av generalsekreteraren.

Projekt

Scouterna driver ett flertal projekt med extern finansiering. Många av projekten handlar om att stärka mångfalden i och utanför Scouterna.

Projekt »