Valberedningen

Valberedningen förbereder valen av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer till Scouternas stämma.

Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag på styrelse, valberedning, verksamhetsrevisorer och ledamöter till förvaltningsmöte som ombuden på stämman sedan röstar om.

Nominera kandidater

Du kan också gå in i formuläret genom länken: https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2

Ledamöter i valberedningen

Scouternas valberedning utgörs av:

 • Jan Månsson (sammankallande)
 • Carl Bjelksjö
 • Monika Holmberg
 • Andreas Siverståhl
 • Minna Storm
 • Albin Junhede

Kontakt

Kontakta Scouternas valberedning på valberedning@scouterna.se.
Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar.

Valberedningens arbetsprocess

 • Behovsanalys
  • Höst 2017
 • Målbild och uppdragsbeskrivningar
  • Årsskifte 2017/18
 • Nomineringskampanj
  • Nu till våren 2018
 • Intervjuer, urval och referenstagning
  • Vår/sommar 2018
 • Förberedelserna inför DJ2018
  • Augusti 2018
 • Utvärdering av processen
  • Efter Demokratijamboree 2018

Processen för nominerade

Här beskriver vi hur valberedningsprocessen går till. När en person nomineras till ett förtroendeuppdrag i Scouterna, som valberedningen bereder, så går processen till enligt följande.

 1. Nominering av person
 2. Personen tackar ja eller nej
  Den nominerade personen får tacka JA eller NEJ till nomineringen.
 3. Vid ja: Den nominerade personen får fylla i en mer djupgående kandidatpresentation. Denna enkät syftar till att ge större kunskap om kandidaten och ligga som underlag för.
 4. En första intervju genomförs med kandidaten via telefon.
 5. Valberedningen gör ett första urval.
 6. Valberedningen återkopplar till kandidaten efter första urvalet.
 7. Fördjupande intervju med kandidaten.
 8. Urval två genomförs.
 9. Valberedningen återkopplar till kandidaten efter andra urvalet.
 10. Förberedelse helg genomförs för de kandidater som kommer föreslås.
 11. Valberedningens förslag presenteras.
 12. Valen genomförs på Demokratijamboree 2018.

Dokument

Senaste nytt

2017-12-07 Verksamhetsrevisorer och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte

2017-10-30 Behovsbild Scouternas styrelse

2017-10-03 Träffa oss och nominera kandidater

2017-09-07 Behovsbild Scouternas styrelse


Senaste nytt 2017-12-07

Verksamhetsrevisorer och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte

Rollen som verksamhetsrevisor innebär följande:
Som verksamhetsrevisor har du i uppdrag att granska styrelsen och riksorganisationens verksamhet på uppdrag av stämman. Granskningen ska handla om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen och utgå från stadgar och verksamhetsplan. Uppdraget genomförs genom att granska strukturer och rutiner samt följa upp beslut.

Rollen som ledamot i förvaltningsmötet innebär följande:
Förvaltningsmötet i Scouterna genomförs vartannat år, de år då det inte genomförs någon stämma. Förvaltningsmötets roll är att fatta beslut angående balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Uppdraget innebär att förbereda dig inför samt delta i Scouternas förvaltningsmöte. Du bör ha kunskaper om ekonomi som gör att du kan läsa och förstå en ideell förenings balans- och resultaträkning samt kunskaper om en ideell styrelses ansvar.

Tänker du på någon person som passar in på ovanstående rollbeskrivningar? Nominera hen på: https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2


 

2017-11-07

Behovsbild Scouternas styrelse

Under året har valberedningen orienterat sig och analyserat vad som behövs av Scouternas styrelse i framtiden. Detta har resulterat i en behovsbild som valberedningen använder som utgångspunkt för arbetet med att föreslå kandidater till Scouternas styrelse. Detta är en startpunkt, behovsbilden kommer löpande analyseras och uppdateras under valberedningens arbete.

Behovsanalysen utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande.

Tänker du på någon person som passar in på erfarenheterna/egenskaperna som presenteras i behovsbilden? Nominera hen på:

https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2


2017-10-03

Träffa oss och nominera kandidater!

Under de närmsta månaderna kommer vi att försöka besöka så många distriktsstämmor och arrangemang som möjligt. Där kommer vi att berätta mer om vårt arbete, prata med er om hur ni ser på framtiden och besvara era frågor.

Följande distriktsstämmor och arrangemang planerar vi att besöka:

2017-10-14 Västbodal scoutdistrikt
20-22 oktober KFUM Riksombudsmöte
2017-10-21 Hallands scoutdistrikt
2017-10-22 Göteborgs scoutdistrikt
2017-10-22 Stockholms scoutdistrikt
2017-10-22 Dacke scoutdistrikt
2017-10-29 Snapphane scoutdistrikt
2017-11-11 Roslagens scoutdistrikt
17-19 november Equmenia riksstämma

Finns det något arrangemang där ni tycker att vi ska närvara, hör av er till oss på valberedning@scouterna.se.


2017-09-07

Behovsbild Scouternas styrelse

Under året har valberedningen orienterat sig och analyserat vad som behövs av Scouternas

styrelse i framtiden. Detta har resulterat i en behovsbild som valberedningen använder som utgångspunkt för arbetet med att föreslå kandidater till Scouternas styrelse. Detta är en startpunkt, behovsbilden kommer löpande analyseras och uppdateras under valberedningens

arbete.

Behovsanalysen utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar

för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande.  

Tänker du på någon person som passar in på erfarenheterna/egenskaperna som presenteras i behovsbilden? Nominera hen på:

https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2