Valberedningen

Valberedningen förbereder valen av styrelse, valberedning och verksamhetsrevisorer till Scouternas stämma.

Valberedningens uppgift är att lägga fram ett förslag på styrelse, valberedning, verksamhetsrevisorer och ledamöter till förvaltningsmöte som ombuden på stämman sedan röstar om.

Nominera kandidater

Känner du någon som du tror passar till Scouternas styrelse, valberedning eller verksamhetsrevisor? Nominera hen här >>

Ledamöter i valberedningen

Scouternas valberedning utgörs av:

 • Jan Månsson(sammankallande)
 • Minna Storm
 • Oscar Karlsson
 • Anders Bernberg
 • Cilla Hansson
 • Sanna Sundell

Kontakt

Kontakta Scouternas valberedning på valberedning@scouterna.se.
Valberedningen arbetar helt ideellt och därför kan det i vissa perioder dröja innan du får ett svar.

Valberedningens arbetsprocess

 • Behovsanalys
  • Höst 2019
 • Målbild och uppdragsbeskrivningar
  • Årsskifte 2019/20
 • Nomineringskampanj
  • Nu till våren 2020
 • Intervjuer, urval och referenstagning
  • Vår/sommar 2020
 • Förberedelserna inför DJ2020
  • Augusti 2020
 • Utvärdering av processen
  • Efter Demokratijamboree 2020

Processen för nominerade

Här beskriver vi hur valberedningsprocessen går till. När en person nomineras till ett förtroendeuppdrag i Scouterna, som valberedningen bereder, så går processen till enligt följande.

 1. Nominering av person
 2. Personen tackar ja eller nej
  Den nominerade personen får tacka JA eller NEJ till nomineringen.
 3. Vid ja: Den nominerade personen får fylla i en mer djupgående kandidatpresentation. Denna enkät syftar till att ge större kunskap om kandidaten och ligga som underlag för.
 4. En första intervju genomförs med kandidaten via telefon.
 5. Valberedningen gör ett första urval.
 6. Valberedningen återkopplar till kandidaten efter första urvalet.
 7. Fördjupande intervju med kandidaten.
 8. Urval två genomförs.
 9. Valberedningen återkopplar till kandidaten efter andra urvalet.
 10. Förberedelse helg genomförs för de kandidater som kommer föreslås.
 11. Valberedningens förslag presenteras.
 12. Valen genomförs på Demokratijamboree 2020.

Behovsanalys

Den behovsbild som valberedningen ser  utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande. Läs mer om behovsbilden här under.

Vidare ser valberedningen det av vikt att olika typer av personligheter blandas för att skapa en helt som blir starkare tillsammans, det behövs organisatörer, visionärer med flera. 

Dokument

Senaste nytt

2018-02-23 Säg hej till Martin Persson, ledamot & international commissioner i Scouternas styrelse.

2018-02-01 Behovsanalys Scouternas styrelse

2017-12-07 Verksamhetsrevisorer och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte

2017-10-30 Behovsbild Scouternas styrelse

2017-10-03 Träffa oss och nominera kandidater

2017-09-07 Behovsbild Scouternas styrelse


Säg hej till Martin Persson, ledamot & international commissioner i Scouternas styrelse.

Under förra veckan delade han med sig av sitt liv som styrelseledamot i Scouterna på Valberedningens Instagram @scoutval (https://www.instagram.com/scoutval/). Nedan kan du läsa mer om honom och hans roll. Känner du någon som Martin? Som borde vara ledamot i Scouternas nationella styrelse? Nominera hen här! https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2

Vem är du?

Jag heter Martin och har suttit tre år i Scouternas styrelse. När jag inte är upptagen med att utveckla det internationella arbetet i Scouterna arbetar jag som konsult på ett företag i Stockholm.

Vad är din bakgrund?

Jag kommer ursprungligen från Skåne där mitt scoutengagemang växte fram genom kår, distrikt, regionala arbetsgrupper och så småningom letade sig ut i Sverige och världen. Efter att ha pluggat till civilingenjör i Lund flyttade jag sedan till Stockholm för jobbets skull och där har jag bott i drygt två år nu, även om mitt hjärta inte slutar slå för Skåne.

Varför valde du att engagera dig nationellt inom Scouterna?

Scouterna har alltid betytt väldigt mycket för mig. Men det var egentligen
genom arbetet med World Scout Jamboree 2011 som jag hade mitt första större nationella engagemang för Scouterna. Där fick jag också upp ögonen för Scouting som en global rörelse, något som fångade mig direkt och sedan dess har jag främst arbetat med internationella frågor för Scouterna, de senaste åren som International Commissioner för WOSM (en av våra två världsorganisationer). Anledningen till att jag varit engagerad nationellt på olika sätt i många år nu är att jag ständigt fått nya utmaningar och perspektiv och aldrig slutat utvecklas. Därför tror jag att det kommer dröja länge innan jag har fått nog av Scouterna!


Senaste nytt 2018-02-01

Den behovsbild som valberedningen ser  utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande. Läs mer om behovsbilden här (LÄNK till det dokumentet).

Vidare ser valberedningen det av vikt att olika typer av personligheter blandas för att skapa en helt som blir starkare tillsammans, det behövs organisatörer, visionärer med flera. 

Tänker du på någon person som passar in på erfarenheterna/egenskaperna som presenteras i behovsbilden? Nominera hen på:

https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2


Senaste nytt 2017-12-07

Verksamhetsrevisorer och ledamöter till Scouternas förvaltningsmöte

Rollen som verksamhetsrevisor innebär följande:
Som verksamhetsrevisor har du i uppdrag att granska styrelsen och riksorganisationens verksamhet på uppdrag av stämman. Granskningen ska handla om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsen och utgå från stadgar och verksamhetsplan. Uppdraget genomförs genom att granska strukturer och rutiner samt följa upp beslut.

Rollen som ledamot i förvaltningsmötet innebär följande:
Förvaltningsmötet i Scouterna genomförs vartannat år, de år då det inte genomförs någon stämma. Förvaltningsmötets roll är att fatta beslut angående balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Uppdraget innebär att förbereda dig inför samt delta i Scouternas förvaltningsmöte. Du bör ha kunskaper om ekonomi som gör att du kan läsa och förstå en ideell förenings balans- och resultaträkning samt kunskaper om en ideell styrelses ansvar.

Tänker du på någon person som passar in på ovanstående rollbeskrivningar? Nominera hen på: https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2


 

2017-11-07

Behovsbild Scouternas styrelse

Under året har valberedningen orienterat sig och analyserat vad som behövs av Scouternas styrelse i framtiden. Detta har resulterat i en behovsbild som valberedningen använder som utgångspunkt för arbetet med att föreslå kandidater till Scouternas styrelse. Detta är en startpunkt, behovsbilden kommer löpande analyseras och uppdateras under valberedningens arbete.

Behovsanalysen utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande.

Tänker du på någon person som passar in på erfarenheterna/egenskaperna som presenteras i behovsbilden? Nominera hen på:

https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2


2017-10-03

Träffa oss och nominera kandidater!

Under de närmsta månaderna kommer vi att försöka besöka så många distriktsstämmor och arrangemang som möjligt. Där kommer vi att berätta mer om vårt arbete, prata med er om hur ni ser på framtiden och besvara era frågor.

Följande distriktsstämmor och arrangemang planerar vi att besöka:

2017-10-14 Västbodal scoutdistrikt
20-22 oktober KFUM Riksombudsmöte
2017-10-21 Hallands scoutdistrikt
2017-10-22 Göteborgs scoutdistrikt
2017-10-22 Stockholms scoutdistrikt
2017-10-22 Dacke scoutdistrikt
2017-10-29 Snapphane scoutdistrikt
2017-11-11 Roslagens scoutdistrikt
17-19 november Equmenia riksstämma

Finns det något arrangemang där ni tycker att vi ska närvara, hör av er till oss på valberedning@scouterna.se.


2017-09-07

Behovsbild Scouternas styrelse

Under året har valberedningen orienterat sig och analyserat vad som behövs av Scouternas

styrelse i framtiden. Detta har resulterat i en behovsbild som valberedningen använder som utgångspunkt för arbetet med att föreslå kandidater till Scouternas styrelse. Detta är en startpunkt, behovsbilden kommer löpande analyseras och uppdateras under valberedningens

arbete.

Behovsanalysen utgår ifrån en summering av styrelsens uppdrag, allmänna förutsättningar

för styrelsen, erfarenheter/egenskaper som alla i styrelsen måste ha, erfarenheter/egenskaper som styrelsen som helhet behöver och ytterligare erfarenheter/egenskaper som behövs av Scouternas ordförande.  

Tänker du på någon person som passar in på erfarenheterna/egenskaperna som presenteras i behovsbilden? Nominera hen på:

https://goo.gl/forms/biuOVo0QX7KDSX7Z2