Svenska Scoutrådet

På stämman i november 2012 beslutades att flytta över Scoutrådets verksamhet till Scouterna, samt att avveckla Scoutrådet under 2013.

Svenska Scoutrådet var tidigare paraplyorganisationen för de fem scoutförbunden. Under 2013 leds arbetet av en avvecklingsstyrelse.

Svenska scoutrådets årsmöte 2013

Nästa årsmöte går av stapeln den 22 september 2013 i Uppsala.

Kallelse till Svenska scoutrådets årsmöte »

Svenska Scoutrådets styrelse 2013

Kiki Hall Ordförande

Lasse Karlsson Vice ordförande

Olle Alsén Ledamot

Magnus Fahleryd Ledamot

Malin Ivarsson Ledamot

Ladda ner