Demokrati i Scouterna

Scouternas högsta beslutande organ är Scouternas stämma som hålls vartannat år. På Scouternas stämma utses Scouternas styrelse.

Scouternas stämma

Scouternas stämma samlar 1 000 scouter från hela Sverige. Scouternas stämma ingår i arrangemanget Demokratijamboree som genomförs vartannat år. År 2012 var Demokratijamboree i Stockholm, 2014 i Kristianstad och 2016 i Västerås.

Stämman behandlar förslag från sittande styrelsen och motioner från scouter. Varje scoutkår skickar ombud till stämman, som tar beslut om verksamhetsplan, budget och ny styrelse.

Beslutande organisation i Scouterna

Som scout kan du påverka Scouternas stämma genom att skriva en motion. Om du vill veta mer om hur du skriver en motion, se Scouternas demokratiskola.

Tidigare stämmor

Här hittar du protokoll från tidigare stämmor och årsmöten.

Tidigare stämmor »

Scouternas styrelse

Styrelsen väljs av Scouternas stämma. Mellan stämmorna är det styrelsen som bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra. Här kan du följa styrelsens arbete.

Styrelsen »

Valberedningen

Valberedningen förbereder valen på Scouternas stämma.

Valberedningen »

Verksamhetsrevisorer

Här hittar du kontaktuppgifter till våra verksamhetsrevisorer.

Verksamhetsrevisorer »

Årsredovisningar

Här hittar du årsredovisningar och verksamhetsberättelser.

Årsredovisningar »

Svenska Scoutrådet

På stämman i november 2012 beslutades att flytta över Scoutrådets verksamhet till Scouterna, samt att avveckla Scoutrådet under 2013.

Svenska Scoutrådet »