Vår organisation

Här kan du läsa mer i detalj om Scouternas organisation, från kåren, stämman och styrelsen till arbetsgrupper, kanslier och projekt.

Scouternas organisation som består av 70 000 scouter i 1 100 scoutkårer

Så är kårerna anslutna Världsscoutorganisationer Stämma och styrelse Kanslier och arbetsgrupper

Så är kårerna anslutna

Alla kårer tillhör Scouterna och en del scoutkårer tillhör även en till scoutorganisation. De jobbar oftast med en profilfråga som nykter scouting eller scouting på religiös grund.

Så är kårerna anslutna »

Stämma och styrelse

Scouternas högsta beslutande organ är Scouternas stämma som hålls vartannat år. På Scouternas stämma utses Scouternas styrelse.

Stämma och styrelse »

Kanslier och arbetsgrupper

Scouternas styrelse bestämmer vad Scouterna ska och inte ska göra mellan stämmorna. Styrelsen ger sedan generalsekreteraren i uppdrag att se till att saker och ting blir gjorda.

Kanslier och arbetsgrupper »

Världsscoutsorganisationer

Det finns två världsorganisationer där alla scouter är medlemmar.

Världsscoutsorganisationer »