Var med och påverka Scouternas framtid

För att se att vi driver verksamhetsutvecklingen i rätt riktning, samtidigt som vi stärker Scouternas varumärke, har vi satt upp ett antal mål som vi tillsammans – hela verksamheten i hela landet – ska försöka förverkliga inom de strategiska områdena under 2021–2022. 

Målen kommer vi att besluta om på stämman och vi vill ha dina åsikter om dem samt att du bidrar med exempel och idéer kring hur vi ska nå dem.

Struktur Verksamhetsplanering

Struktur Verksamhetsplanering

Det finns tre strategiområden för 2021-2022 men vi pratar även om de förutsättningar som måste finnas på plats.

Klicka dig vidare och läs mer om vilka mål som gäller för respektive strategiområde:

Här kan du ta del av >> presentation av verksamhetsplanen 2021/2022 i PDF-format.

Hjälp oss att uppnå målen

Vi vill gärna höra dina tankar kring vad du tycker att vi kan göra nationellt och ta del av exempel på hur din kår bidrar till att uppnå målen.

Här kan du bidra med material >>

Kortlänk: >> https://bit.ly/2ZsmCOn

 Bakgrund

Läs mer om Scouternas strategi för 2015-2025 som klubbades på Demokratijamboree 2014. Strategin har sin utgångspunkt i visionen unga som gör världen bättre. Men för att göra världen bättre måste vi veta vilka samhällsutmaningar Sverige och världen står inför. Bland annat ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga. Utanförskapet likaså.  Demokratin är hotad och stillasittande framför skärmar gör att både barn och unga rör sig för lite. Dessutom behöver planeten räddas. 

Här kommer två filmer som ger ytterligare bakgrund. Den ena filmen tar upp  vilka utmaningar världen står inför och är från World Economic Forum i Davos.

I den andra filmen hör vi kända röster (Alice Bah Kuhnke, Ewa Thalén Finné, Gustav Fridolin och Anders Hansen) prata om Scouternas betydelse och hur vi kan möta utmaningarna.