Styrdokument

Här finns Scouternas aktuella styrdokument, inklusive de som beslutades vid Scouternas stämma, Demokratijamboree.

Dokumenten är vägledande för vår verksamhet och för att vi ska vara förberedda vid olika situationer. Vid en kris använder vi Scouternas beredskapsplan.

Ladda ner

 

Klicka här för att ladda ner tidigare styrdokument som inte längre är aktuella.