Regnbågsscouterna

Regnbågsfärgad flagga med scoutsymbolen med husfasad i bakgrunden

Regnbågsscouterna är ett nätverk där det gemensamma målet är att skapa öppenhet i Scouterna.

Regnbågsscouterna har två uppgifter:

  • Att vara en intern opinionsbildare i HBTQ-frågor i scoutrörelsen, utbilda scoutledare och utmana heteronormen.
  • Att vara en extern synlig aktör som visar omvärlden att Scouterna tar HBTQ-frågan på allvar.

Intern opinionsbildare

Scouterna är en organisation som arbetar för öppenhet både inom och utanför den egna rörelsen. Regnbågsscouterna vill finnas med som en intern opinionsbildare för att utmana våra egna värderingar och tillvägagångssätt. Vi arbetar genom en central arbetsgrupp som ofta och gärna syns ute på diverse arrangemang där vi diskuterar och tipsar om hur du som scout eller scoutledare kan arbeta för ett öppnare klimat inom den egna scoutkåren. Vi håller dessutom gärna workshops som utmanar deltagarnas värderingar och visar på nya sätt att tänka.

Läs Nicklas Centrings debattartikel på Scoutnytt om HBTQ-frågan i Scouterna »

Extern synlig aktör

Regnbågsscouterna syns i olika sammanhang och visar upp Scouternas arbete mot HBTQ-fobi och berättar om nätverket. Självklart deltar vi i paraden under Stockholm Pride, klädda i scoutdräkt. Du kommer väl med?

Engagera dig och stöd Regnbågsscouterna!

Vi får ofta frågan om hur man går med. Vi är ett nätverk och ingen medlemsorganisation vilket innebär att vi inte har medlemmar. Däremot finns det flera sätt att stödja oss och engagera sig.

Ta del av vårt nyhetsbrev, gilla oss på Facebook och Twitter

Anmäl dig till vår e-postlista och få den senaste informationen, prenumerera på oss på Twitter eller gilla oss på Facebook, där vi kontinuerligt uppdaterar med vad vi arbetar för tillfället.

Bli en Regnbågsscout-ambassadör

Efter en kort briefing från någon i arbetsgruppen om nätverket, blir du en Regnbågsscout-ambassadör. Detta innebär att du får tillgång till vårt informationsmaterial som du sedan tar med dig ut på arrangemang, som du ändå ska åka på själv.Passa på att dela ut detta och svara på frågor från nyfikna deltagare!

Håll i en workshop

Regnbågsscouterna håller regelbundet i uppskattade workshops som syftar till att öppna upp för kritiskt tänkande och nya synsätt för deltagarna. Vi får ofta in förfrågningar om att hålla i workshops i hela Sverige och vi ser gärna att vårt workshop-team växer och blir större för att kunna motsvara efterfrågan.

Engagera dig i arbetsgruppen

Vi har plats för fler aktiva i arbetsgruppen! Vårt arbete är att hålla igång Regnbågsscouterna, utveckla nytt material, engagera fler människor, synas, höras, planera budgetar och allt annat som hör till att leda ett nätverk. Arbetet tar ungefär fem timmar i månaden samt vissa helger då vi antingen har fysiska möten eller representerar på arrangemang.

Kontakt

Har du några frågor till, eller om, oss, anmäla dig till vår nyhetsbrev, hålla i workshops eller engagera dig? Välkommen att skriva till oss på regnbagsscouterna@scouterna.se.