Scouthjältar 2019

Nästa tillfälle att uppmärksamma Scouthjältar blir Scoutforum 2019 och du kan redan nu nominera dina förebilder, inspiratörer och vardagshjältar i någon av kategorierna:

Klarare – en klart lysande förebild
Vassare – höga förväntningar som överträffas
Bredare – en gemenskap som attraherar fler

Kategorierna är utvalda utifrån Scouternas strategi 2015-2025. Läs Scouternas strategi här »

Nomineringarna utvärderas av en nomineringskommitté bestående av elva scouter från hela landet och det slutgiltiga valet kommer att röstas fram av 100 slumpmässigt utvalda scoutledare.

Det är team eller patruller som får utmärkelsen Scouthjältar, för att uppmärksamma enskilda individer kan man istället ansöka om ett förtjänstmärke här »

Scouthjältar 2019

  • De nominerade

  • Här skriver du namnet på den grupp/person/personer som du nominerar.
  • Här skriver du namnet på den kår eller organisation som gruppen/personen är medlem i.
  • Här skriver du namnet på en representant för avdelningsteamet/kursteamet/patrullen eller liknande. Har du nominerat en enskild person skriver du hens namn här igen.

  • Nominering


  • Jag som nominerar