Scouternas stadgar

Scouternas stadgar är våra gemensamma regler. Här står bland annat vilka regler som gäller för Scouternas stämma och styrelsens arbete.

Stadgarna beslutades på Scouternas stämma i november 2014.

Ladda ner