Strategiprocessen

Hur har processen sett ut för att ta fram Scouternas nya strategi? Här kan du ladda ner projektplanen och andra dokument från strategiprocessen.

Projektplanen för att ta fram Scouternas nya strategi.
Projektplan Scouternas nya strategi.pdf

Analysunderlaget ger dig en summering av hur långt strategiarbetet kommit i april 2014.
Analysunderlag Scouternas strategiprocess.pdf

Insiktsplattformen är en omvärldsanalys med utgångspunkt i studier, undersökningar och rapporter. Plattformen gav insikter som visade vägen framåt.
Insiktsplattform_utblick.pdf