Scouternas förvaltningsmöte 2017

De år Scouterna inte har stämma på Demokratijamboreen har vi istället ett förvaltningsmöte. På den här sidan hittar du relevanta dokument och handlingar samt praktisk information inför förvaltningsmötet 2017.

Scouternas förvaltningsmöte hölls onsdagen den 9 augusti klockan 18:30. För de delegater och medlemmar som vill delta fysiskt var platsen Jamboree17 vid Stora scen, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne, men nytt för i år var att man även kunde delta digitalt!

 

All dokumentation från mötet kommer att finnas tillgängligt på den här sidan inom de närmaste veckorna.

 

Har du frågor gällande Scouternas förvaltningsmöte kan du kontakta Sofia Tengdahl, sofia.tengdahl@scouterna.se

 

Dokument och handlingar inför förvaltningsmötet 2017

 

Kallelse och mer information sändes till alla valda ledamöter 8 juni via mejl.

Digitalt deltagande

Nytt för i år är att du som ledamot kan delta digitalt. Deltar du digitalt kommer du kunna se en live-sändning av mötet men också kunna ”ringa in” och vara med i debatt och ställa frågor. Den digitala beslutsplattform som kommer användas är VoteIT och där kommer alla punkter och grundförslag ligga tillgängliga innan mötet.

 

Samtliga anmälda ledamöter har fått en inbjudan till VoteIT mailad till sig i början av augusti och de som deltar digitalt får tillgång till livesändning och telefonväxel. För att delta på mötet som ledamot krävs det att du under tiden har tillgång till VoteIT genom egen dator, mobil eller läsplatta, detta gäller även de personer som är med fysiskt på plats.

 

På förvaltningsmötet fattas beslut om balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. På Demokratijamboree 2016 valdes 45 ledamöter till förvaltningsmötet 2017. Listan över ledamöter och suppleanter hittar du i protokollet från stämman på Demokratijamboreen 2016.