Scouternas förvaltningsmöte 2017

De år Scouterna inte har stämma på Demokratijamboreen har vi istället ett förvaltningsmöte. På den här sidan hittar du relevanta dokument och handlingar samt praktisk information inför förvaltningsmötet 2017.

Scouternas förvaltningsmöte kommer i år att hållas onsdagen den 9 augusti klockan 18:30. För de delegater och medlemmar som vill delta fysiskt är platsen Jamboree17, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne, men nytt för i år är att man även kan delta digitalt!

 

Kallelse och mer information sändes till alla valda ledamöter 8 juni via mejl. Har du frågor kan du ställa dem till Sofia Tengdahl via sofia.tengdahl@scouterna.se

I början av augusti får du som är anmäld ett mail med all praktisk information du behöver inför mötet.

Dokument och handlingar inför förvaltningsmötet 2017

Digitalt deltagande

Nytt för i år är att du som ledamot kan delta digitalt. Deltar du digitalt kommer du kunna se en live-sändning av mötet men också kunna ”ringa in” och vara med i debatt och ställa frågor. Den digitala beslutsplattform som kommer användas är VoteIT och där kommer alla punkter och grundförslag ligga tillgängliga innan mötet.

 

Samtliga ledamöter kommer att få inbjudan till VoteIT och information om hur man tittar på live-sändningen. För att delta på mötet som ledamot krävs det att du under tiden har tillgång till VoteIT genom egen dator, mobil eller läsplatta, detta gäller även de personer som är med fysiskt på plats.

 

På förvaltningsmötet fattas beslut om balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. På Demokratijamboree 2016 valdes 45 ledamöter till förvaltningsmötet 2017. Listan över ledamöter och suppleanter hittar du i protokollet från stämman på Demokratijamboreen 2016.

 

Obs! Du behöver själv ombesörja boende och resa till/från förvaltningsmötet.