Scouternas förvaltningsmöte 2017

De år Scouterna inte har stämma på Demokratijamboreen har vi istället ett förvaltningsmöte. På den här sidan hittar du relevanta dokument och handlingar efter förvaltningsmötet 2017.

Scouternas förvaltningsmöte hölls onsdagen den 9 augusti klockan 18:30. För de delegater och medlemmar som vill delta fysiskt var platsen Jamboree17 vid Stora scen, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne, men nytt för i år var att man även kunde delta digitalt!

 

Har du frågor gällande Scouternas förvaltningsmöte kan du kontakta Sofia Tengdahl, sofia.tengdahl@scouterna.se

 

Dokument och handlingar inför förvaltningsmötet 2017

 

Kallelse och mer information sändes till alla valda ledamöter 8 juni via mejl.

Digitalt deltagande

Nytt för i år var att ledamöter kunde delta digitalt. Deltog man digitalt kunde man se en live-sändning av mötet men också kunna ”ringa in” och vara med i debatt och ställa frågor. Den digitala beslutsplattform som användes var VoteIT och där låg alla punkter och grundförslag tillgängliga innan mötet.

 

Samtliga anmälda ledamöter fick en inbjudan till VoteIT mailad till sig i början av augusti och de som deltog digitalt fick tillgång till livesändning och telefonväxel. För att delta på mötet som ledamot krävdes det att man under tiden hade tillgång till VoteIT genom egen dator, mobil eller läsplatta, detta gällde även de som var med fysiskt på plats.

 

På förvaltningsmötet fattas beslut om balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. På Demokratijamboree 2016 valdes 45 ledamöter till förvaltningsmötet 2017. Listan över ledamöter och suppleanter hittar du i protokollet från stämman på Demokratijamboreen 2016.