Scouternas förvaltningsmöte 2017

De år Scouterna inte har stämma på Demokratijamboreen har vi istället ett förvaltningsmöte. Här kommer du att hitta relevanta dokument till förvaltningsmötet 2017.


Protokollet från stämman på Demokratijamboreen 2016 finns att ladda ned på vår sida med Stämmoprotokoll.


Scouternas förvaltningsmöte kommer i år att hållas den 9 augusti klockan 18:30. För de ombud och medlemmar som vill delta fysiskt är platsen Jamboree17, på Rinkabyfältet utanför Kristianstad i Skåne.

 

Kallelse och mer information kommer till alla valda ombud senast under juni månad.

 

Nytt för denna gång är att du som ledamot kan delta digitalt. Genom VoteIT kommer du att kunna rösta och via länk kommer du att kunna följa och göra din röst hörd under mötet.

 

På förvaltningsmötet fattas beslut om balans- och resultaträkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. På Demokratijamboree 2016 valdes 45 ledamöter till förvaltningsmötet 2017. Listan över ledamöter och suppleanter hittar du i protokollet från stämman på Demokratijamboreen 2016.