Scouternas förvaltningsmöte 2019

De år Scouterna inte har stämma på Demokratijamboreen har vi istället ett förvaltningsmöte. På den här sidan hittar du relevanta dokument och handlingar efter förvaltningsmötet 2019.

 

På förvaltningsmötet fattas beslut om resultat- och balansräkning samt beviljande av ansvarsfrihet för Scouternas styrelse. Till mötet finns 45 ombud valda för att fatta besluten, varav hälften måste vara närvarande. Dessa ombud valdes av Scouternas stämma 2018. Den som är medlem i Scouterna har både närvaro- och yttranderätt på mötet.

 

I år kommer förvaltningsmötet att genomföras i samband med Scoutforum 2019, då scouter från hela Sverige samlas för att utbyta idéer och inspireras på vårt eget Brittmäss utanför Sparreholm i Sörmland, helgen den 13-15 september.

 

Förvaltningsmötet pågår kl. 14.30–16.30, lördagen den 14 september i Gilwellstugan som ligger granne med Brittmäss-ängarna. Är du anmält ombud kan du äta lunch från 12.30. Ta med kåsa, tallrik och bestick!

 

Du som är ordinarie ombud och redan nu vet att du inte har möjlighet att delta, meddela detta till Peter Gustafsson, peter.gustafsson@scouterna.se så att en suppleant kan meddelas i god tid. Ni som är ordinarie ombud förväntas alltså att delta, medan de som är suppleanter kommer att meddelas i god tid innan förvaltningsmötet om de förväntas delta.

 

Via denna länk, https://www.scoutnet.se/activities/register/for/activity/727, anmäler du dig till Förvaltningsmötet. Även du som redan anmält dig till Scoutforum ska anmäla dig via denna länk! Sista anmälningsdag är den 12 augusti!

 

Är du inte anmäld till Scoutforum, passa på att göra det! Läs mer om Scoutforum och anmäl dig på http://www.scoutservice.se/paverka-scouterna/scoutforum/

 

Om du har inloggningsuppgifter använder du dem, annars behöver du först registrera ett konto för att sedan fortsätta med din anmälan.

 

Dokument och handlingar inför förvaltningsmötet 2019