Läs på om vår styrning

Ett bra första steg om du ska engagera dig i Scouterna nationellt är att läsa på viktiga dokument och beslut. Här har vi samlat dokument och beslut som är bra att läsa om man ska förstå Scouternas utveckling.

Styrdokument

Här finns Scouternas styrdokument, inklusive de som beslutades vid Scouternas stämma, Demokratijamboree, 2012.

Styrdokument »

Scouternas stadgar

Scouternas stadgar är våra gemensamma regler. Här står bland annat vilka regler som gäller för Scouternas stämma och styrelsens arbete.

Scouternas stadgar »

Färdplan för framtiden

Färdplan för framtiden är Scouternas visionsdokument. I färdplanen står det beskrivet mål för var vi som organisation ska befinna oss år 2015 och vägen dit.

Färdplan för framtiden »

En ny riksorganisation

Den 1 januari 2012 bildades den nya riksorganisationen för Scouterna. Här kan du läsa mer om bakgrunden till beslutet.

En ny riksorganisation »