Valberedningens roll

Valberedningen har en viktig funktion för att demokratin ska fungera inom Scouterna.

Valberedningen är en förtroendevald grupp som föreslår för mötet vilka kandidater som bör väljas och varför.

 

För Scouterna är det viktigt att styrelsen återspeglar vår rörelse. Därför bör både unga och gamla, hen, tjejer och killar sitta i styrelsen. Det är också viktigt att styrelsemedlemmarna har olika erfarenheter och bakgrund, för en bredare verklighetsbild och bättre beslutsgrund.

 

I en styrelse bör det dessutom finnas personer som kompletterar varandra kunskapsmässigt; någon som är duktig på ekonomi, någon som brinner för och kan kommunikation och så vidare. Inte minst är det viktigt att personerna som valts ut kan jobba ihop och bli en bra grupp.