Påverka genom motioner

Har du ett förslag på hur scouting kan bli ännu bättre? Skriv en motion till kårens, distriktets eller Scouternas stämma och gör skillnad!

Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till förändring till ett årligen återkommande möte. Mötena har lite olika namn i olika organisationer – riksstämma, årsmöte, förbundsstämma, stämma och så vidare – men principen är densamma.

 

Att motionera är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt. Gå gärna ihop några stycken och skriv ert förslag tillsammans! Vill ni veta mer om vad som är på gång inom just det område som ni brinner för – kontakta styrelsen eller ansvarig inom just det området.

 

För att din motion ska hinna komma med på mötet måste du även ha koll på motionsstoppet. Denna varierar lite beroende på var motionen är tänkt att ställas, är det en motion till din kår, distrikt eller kanske till Scouternas stämma? Motionsstoppet för Scouternas stämma är alltid senast 3 månader innan stämman.

Så kan en motion se ut

En motion måste innehålla en bakgrundförklaring, en att-sats och namngiven motionär.

 

Exempelmotion:

Bakgrund:

Jag tycker att glass är gott och det är viktigt att alla människor att njuta av det goda i livet. Trots att glass är så gott så visar undersökningar att socker inte är nyttigt för människokroppen, och därför föreslår jag att glassätning begränsas till endast lördagar.

Motionärens förslag till stämman:

att glass endast får ätas på lördagar.

Motionär:

Tiina Ekblom, Mäster Olof Råcksta scoutkår

 

Tänk på att olika motioner hör hemma på olika möten. Just den här motionen passar inte riktigt in till Scouternas stämma då Scouterna som organisation inte kan kontrollera människors glassätande. Är det du vill förändra något som görs på Scouterna, din kår eller kanske ditt distrikt? Eller någon helt annanstans? Tänk till om var du skickar din motion så ökar sannolikheten att den går igenom!

 

Läs också gärna i handlingarna från Scouternas stämma tidigare år så ser du hur andra motioner har sett ut.

Ladda ner handlingarna från tidigare stämmor