Efter du skickat in motionen

Här kan du läsa om vad som händer med motionen efter det att du har skickat in den till demokratijamboree@scouterna.se.

1. Motionen tas emot

När du har skickat motionen till demokratijamboree@scouterna.se skickas den vidare till Scouternas styrelse, som börjar arbeta in den i handlingarna. Även de som arbetar med Demokratijamboree (eventet där Scouternas stämma ingår) börjar arbeta in motionen i stämmans program.

Om du skickar in din motion innan den 17 augusti erbjuds du även motionsskrivarhjälp. Om du vill kan du välja att ta del av den här hjälpen och då kommer ett gäng scouter som är höjdare på att skriva motioner tillsammans med dig göra sitt bästa för att din motion ska bli så välskriven som möjligt. När du är nöjd med din nya version så skickar du in motionen på nytt till demokratijamboree@scouterna.se. Det är helt frivilligt att använda sig av motionsskrivarhjälpen.

2. Motionen kommer med i handlingarna

Den 19 augusti publicerar styrelsen handlingarna till Scouternas stämma. Där finns alla motioner som har skickats in samt svar från styrelsen om vad de föreslår att stämman ska rösta om motionen. Antingen så tycker de att den ska bifallas (att alla ska rösta ja) eller att avslås (röstas nej). Men det är på mötet som motionen röstas om. I handlingarna står det bara styrelsens förslag.

3. Argumentera för motionen

När din motion står i handlingarna har du världens chans att börja att argumentera för din motion. Berätta för alla scouter du känner (och inte känner) om varför din motion är så viktig och att de borde åka på Demokratijamboree och rösta igenom den.

4. Stämman öppnar och motionen presenteras på påverkanstorget

På Scouterna diskuterar vi alla motioner på ett påverkanstorg. Där får alla fritt gå runt och prata om allt som står i handlingarna, och där också din motion. Din motion kommer att vara uppsatt så att alla kan läsa den och du kan stå vid den och förespråka den om du vill.

På påverkanstorget kan du kanske också komma på kompromisser du kan tänkas göra för att din motion verkligen ska gå igenom. Kanske måste du ändra en mening eller är det okej om bara halva ditt förslag går igenom? Det här kan du tänka på i förväg så är du förberedd!

5. Stämman röstar om motionen

När påverkanstorget är över är det dags att rösta om alla motioner. Här går det snabbt så det är viktigt att vara redo! Det är många motioner som ska röstas om på kort tid så det gäller att veta hur en vill rösta. Alla ombud (de som har fått kårens röst) har rösträtt och de väljer att bifalla (rösta ja) eller avslå (rösta nej) motionen.

6. Motionen gick igenom eller avslås

Förhoppningsvis gick din motion igenom! Då sätter Scouterna igång sitt arbete för att genomföra den förändringen du hoppades på. Om din motion avslogs så ska du veta att du har gjort ett otroligt viktigt arbete ändå. Även om motionen inte gick igenom den här gången så leder den till att andra blir medvetna om just din fråga och att den börjar diskuteras. Kanske röstas den igenom på nästa möte?