Scouternas demokratiskola

& Demokrati 100 år

nathaliemalic-8009203

Demokrati 100 år är något som Scouterna sätter extra fokus på i år, eftersom vi i Sverige har haft allmänrösträtt i 100 år nu och demokrati är en av grundpelarna i scouting. Scouternas vision är ”Unga som gör världen bättre”. Vi står upp för barns rättigheter och vill att de växer i självkännedom, självkänsla och mod att göra sin röst hörd och förändra världen. Scouterna är en demokratiskola.

 

Demokrati är en så naturlig del av scoutmetoden att vi ibland inte tänker på det. En demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska ingen få diskrimineras eller kränkas på grund av olikheter*. I en demokrati ska man få tycka och tänka fritt och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift. Detta stämmer helt överens med Scouternas värderingar. Inom Scouterna ser vi det som ett hedersuppdrag att skapa möjligheter för barn och unga att lära sig att leva demokratiskt och respektera varandras olikheter. Det är vi ledare inom Scouterna som ska hjälpa barn och unga att uppleva vad demokrati är i verkligheten – genom att GÖRA. På så vis kan vi leva demokrati på riktigt, också i vårt samhälle och i världen.

 

Visst är det härligt att få vara en del av något så viktigt som att lära barn och unga att deras röst är viktig och att den räknas? Att de har rätten att vara med och påverka! Det är ju både roligt, viktigt och meningsfullt.

 

På den här sidan har vi samlat information och material som kan hjälpa dig som ledare att arbeta mer medvetet med demokratifrågor på ett tydligt sätt i din patrull, avdelning eller på kåren.

Vi kommer fylla på med ännu mer innehåll under våren och resten av året.

 

* diskrimineringsgrunder enligt svensk lag är de följande: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Projektet Världsförbättrarna & Örby scoutkårs påverkansprojekt för yttrandefrihet

 

 

Intervju med Sassa Orebring, projektledare för projektet Världsförbättrarna

 

Vad är det roligaste med att jobba med demokratifrågor för barn och unga och en stor härlig rörelse som Scouterna är?

– Att Scouterna som organisation tar ett steg framåt och visar var vi står. Att vi är en organisation som går i framkant med en viktig fråga för barn och unga, precis som med utvecklingen av Trygga Möten.

 

Varför är det viktigt att vi jobbar aktiv med att både förstå och få uppleva demokrati inom Scouterna?

– En av de största nationella och globala utmaningarna just nu är att demokratin överlever och att framtida generationer får leva och utvecklas på ett demokratiskt sätt. Genom att vi i Scouterna tydliggör att alla som är medlemmar får uppleva demokrati kommer det skapa ringar på vattnet och ge hopp för framtiden.

 

Hur jobbar vi med material och kårverksamhet för att öka kunskap och engagemang för demokrati och rättighetsfrågor?

– Genom att åldersanpassa och att alla kan delta på sina villkor och med sina förutsättningar. Börja med att rösta om saker varje möte och skapa ett klimat där man lyssnar på varandra. I scoutkårerna lever man demokrati hela tiden men tänker inte på det för det är så självklart. Tänk på vad ni gör och var stolta över det. Utmana er själva och låt yngre vara med ännu mer och se om ni behöver göra några förändringar för att det ska fungera. Exempelvis kan en rörelsepaus då och då under årsmötet ge alla energi att orkar lyssna en stund till.

 

Vem tjänar på att vi jobbar så aktivt med demokrati inom Scouterna? (Individ och samhälle)

– ALLA! Individen, organisationen, samhället. Det vi gör nu kommer att spela roll nu och i framtiden.

 

Vad drömmer du om för värld till våra barn och unga i Sverige och världen?

– En värld där demokratin är på riktigt. Ibland blir det som jag vill men ibland blir det inte som jag vill, hur gör jag då? Att då med scoutlagen som kompass göra det bästa man kan. Vara en god kamrat och hjälpa till i de beslut som tagits även om jag själv vill något annat. Att vara ärlig och pålitlig och med gott humör ta sig an framtiden.

 

SassaMitt bästa tips!
– Jag har hört många kårer som säger att det är svårt att hitta bra aktiviteter som handlar om lokalt och globalt samhällsengagemang.  Tänk då demokrati! Hur gör vår kår, avdelning, patrull för att påverka i de frågor som vi brinner för.

 

 

 

Aktivitetspaket Demokrati

Här hittar du ett aktivitetspaket om demokrati som passar för de flesta åldrar. Alla scoutkårer har inte fysiska möten just nu och kan använda materialet som tänkt, men det finns mycket som fungerar bra även digitalt. Kanske med en liten anpassning. Du kan ladda ner den som pdf här >>

 

Projektet Världsförbättrarna

Hur enkelt är det egentligen för barn att sätta sig in i vad demokrati är och innebär? I projektet Världsförbättrarna är fokus på att tillgängliggöra demokrati för de yngsta scouterna mellan 8-10 år. Tanken är att de på ett lekfullt sätt ska få testa vad det är och hur det fungerar i verkligheten.

Här hittar du bland annat Demokratihandboken, påverkansprojekt – nu med tips på digitala möjligheter, memoryspel, märken och film.

Till projektet Världsförbättrarna >>

 

 

Årsmöten och statsbiragansökan

I Scouterna är det viktigt att alla medlemmar har inflytande över sina aktiviteter. Att få påverka sin egen verksamhet är en lärorik övning i demokrati. När scouterna jobbar aktivt med patrullen ger det en fantastisk start till den demokratiskola vi pratar om att Scouterna är. Att rösta om vem som ska vara patrulledare, vilken mat man ska ha på övernattningen eller vilken lek man vill leka är det en del av demokratin våra scouter lär sig.

Genom att organisera kåren i medlemsföreningar stärks demokratin samtidigt som Scouterna får större medel för att ge bättre stöd. Varje scoutkår kan välja att söka statsbidrag för antingen patrullen, avdelningen eller kåren. Det görs genom att bilda en medlemsförening. Där patrullen kan vara en egen medlemsförening med årsmöte, stadgar och verksamhetsberättelse. För att göra det enklare att genomföra finns det mallar på hemsidan som patrullerna kan använda vid sina årsmöten.

Du hittar mallarna här >>
Att staten ger bidrag till de som bildar medlemsföreningar, genomför årsmöten och redovisar det, är en viktig del av demokratin i Sverige.

För spårare och upptäckare finns det åldersanpassat material i projektet ”Världsförbättrarna”. Det förklarar och tillgängliggör årsmöten och formalia runt dem på ett roligt sätt. Demokrati är något vi gör hela tiden i Scouterna och årsmötet är en viktig del i helheten. Visst är det coolt att man från 8-års ålder praktiserar demokrati på riktigt!

 

Deklarationen Demokrati 100 år

I och med att det är 100 år sedan det infördes lika och allmän rösträtt i Sverige har regeringen tillsatt en kommitté som ska samordna de insatser och aktiviteter som genomförs 2018-2021, den heter ”Kommittén Demokratin 100 år”.

Scouterna har aktivt deltagit i de samlingar och aktiviteter som genomförts av kommittén och på så sätt stärkt vårt eget engagemang i demokratifrågan och satt Scouterna ännu mer på kartan som en organisation som står upp för demokratin.

Våren 2020 skrev scouternas tillförordnade Generalsekreterare, Anna-Karin Hennig, under ”Deklarationen för en stark demokrati”. Där vi berättar hur Scouterna fokuserar på att jobba för att stärka demokratin. Vi vill bland annat verka för att bredda och öppna upp scoutrörelsen som demokratiskola för ännu fler barn och unga! Du kan läsa Scouternas åtaganden i sin helhet här >>

Vill din scoutkår också vara med och skriva under deklarationen och stå upp för demokratin hittar du mer information här: https://vardemokrati.se/om-deklarationen/
eller https://vardemokrati.se/

 

 

Fakta och Quiz

 

VAD ÄR DEMOKRATI?

Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. Likadant är det hos oss i Scouterna. Vart annat år har vi stämma, som är det högsta beslutande organet i hela vår verksamhet. Här beslutas det om vad vi ska göra de närmaste två åren, och här har alla medlemmar, unga som gamla, möjlighet att påverka och göra sin röst hörd.

 

HISTORISK TILLBAKABLICK

Ordet demokrati kommer från grekiskan. 500 år före Kristus använde den grekiska stadsstaten något som kallades demos kratein, som betydde folket härskar. Atens män samlades till stormöten där det diskuterades och beslutades om skatter, krig och fred, samt vem som skulle utföra olika uppdrag. De som fick vara med och bestämma var de fria männen. Kvinnor, slavar och utlänningar hade inget inflytande över besluten. Visst är det bra att ordet demokrati idag omfattar fler än bara män i Sverige? Här får alla medborgare rösta. Samma är det hos oss i Scouterna där ombud från alla kårer har rätt att vara med och bestämma. Ombuden är representanter för kårerna och det är kårerna själva som väljer vilka från dem som ska vara ombud. Det är en form av folkstyre i form av medlemsstyre hos oss.

Källa, SO-rummet >>

 

QUIZ

Här kan du eller dina scouter testa era kunskaper i demokratiska värderingar och demokratins historia »

 

FLER KÄLLOR OM DEMOKRATI

 

 

 

Demokratiska möten

Fy för härskartekniker

Känner du dig osynlig på möten, eller skuldtyngd för saker som inte borde vara ditt fel? Kanske har du råkat ut för en så kallad härskarteknik.

Fy för härskartekniker! »

Påverka genom motioner

Har du förslag på hur scouting kan bli ännu bättre? Skriv en motion till kårens, distriktets eller Scouternas årsmöte och gör skillnad!

Påverka genom motioner »

Så skriver du en motion

Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt.

Så skriver du en motion »

Efter du skickat in motionen

Här kan du läsa om vad som händer med motionen efter att du har skickat in den till demokratijamboree@scouterna.se.

Efter du skickat in motionen »

Valberedningens roll

Valberedningen har en viktig funktion för att demokratin ska fungera inom Scouterna.

Valberedningens roll »

 

Scouternas påverkansarbete – Pressmeddelanden och pressklipp

Du läsa om vad Scouterna säger i media om arbetet med demokratiska värden och saker som vi vill påverka i samhället här på MyNewsdesk >>