Scouternas demokratiskola

Scouterna är en rörelse för unga, ledd av unga, stöttade av vuxna. I Scouterna kan alla påverka på alla nivåer. Scouterna vill att unga ska leda och därför är det viktigt att unga ges plats och tar plats!

I Scouterna pratar vi om lokalt och globalt samhällsengagemang, att vi engagerar oss för en bättre värld. Börja det arbetet redan idag, genom att förändra i din egen kår.

Här kan du läsa mer om hur du påverkar genom att skriva en motion och om vilken funktion valberedningen har i en demokratisk rörelse. Det finns också tips och råd om hur du kan identifiera och bemöta någon som utövar härskarteknik.

Påverka genom motioner

Har du förslag på hur scouting kan bli ännu bättre? Skriv en motion till kårens, distriktets eller Scouternas årsmöte och gör skillnad!

Påverka genom motioner »

Så skriver du en motion

Att skriva motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt.

Så skriver du en motion »

Efter du skickat in motionen

Här kan du läsa om vad som händer med motionen efter att du har skickat in den till demokratijamboree@scouterna.se.

Efter du skickat in motionen »

Valberedningens roll

Valberedningen har en viktig funktion för att demokratin ska fungera inom Scouterna.

Valberedningens roll »

Fy för härskartekniker

Känner du dig osynlig på möten, eller skuldtyngd för saker som inte borde vara ditt fel? Kanske har du råkat ut för en så kallad härskarteknik.

Fy för härskartekniker! »