Tema: Framtidens scouting

Expedition TAIGA
Lorum ipsum textiom klorofinum

Scoutmetoden har i över hundra år varit ett verktyg för att göra unga redo för livet, och den håller än idag. Men hur ser ett scoutäventyr ut i framtiden och är alla delar i scoutmetoden fortfarande relevanta? På Demokratijamboreen 2014 gör vi oss tillsammans redo för framtidens scouting.

I Scouterna blir unga redo för livet! Scouterna bjuder på upplevelser och äventyr som får oss att växa som människor. I Scouterna får vi kunskap som gör att vi förstår vår omvärld, vi får redskap att förändra och påverka, både oss själva och samhället runt oss. Men hur ser framtiden ut? Vilket samhälle möts vi av om kanske 30 år? Vilka äventyr ger vi oss ut på och på vilket sätt bedrivs scouting bäst på då?

Under Demokratijamboreen träffar du scouter från hela landet! Du får ny kunskap, dela erfarenheter, fika, sjunga, gå på utställningar och workshops. Kom på Demokratijamboreen och bli redo för dagens och morgondagens utmaningar!