Frågor och svar om Daggen

För att du ska känna dig förberedd inför Påverkanstorget på Demokratijamboreen finns här frågor och svar om hur Daggen funkar. Inför stämman kan du dessutom träna på att använda systemet. 

För att du ska känna dig trygg med hur Påverkanstorget fungerar kan du redan nu sätta dig in i det digitala systemet Daggen. På Daggens hemsida hittar du en demo som förklarar hur Daggen funkar.

Se demon om systemet Daggen »

Träna på att använda Daggen »

Frågor och svar om Daggen

Vad är Daggen?

Daggen är ett digitalt system för att hantera allt som händer på Påverkanstorget.

Varför använder vi Daggen?

Scouterna använder Daggen för att

  • underlätta arbetet med årsmötet.
  • det blir lättare för alla att läsa maskinskriven text och enklare att redigera om det behövs.
  • vara säker på att all text kommer med i beslutsunderlaget och blir formulerade som de var på torget.
  • alla snabbt kunna se hur många som stödjer ett förslag
  • då blir ingen bunden till en fysisk plats och det är bra när vi är så många ombud och besökare som på vår Demokratijamboree.

Hur fungerar Daggen?

Påverkanstorget öppnar klockan 12 på lördagen och då öppnar också Daggen.

Då har alla ombud fått en användare och ett lösenord på mailen. Ombuden kan skriva in sina förslag och klicka på att stödja de andra förslag de gillar.

Under tiden som stämman pågår fylls Daggen på med fler yrkanden och det går att se vilket stöd olika förslag har fått.

Torget stänger först för nya yrkanden och sen för jämkningar/tillbakadraganden.

Hur fungerar det att stödja förslag i Daggen?

Om du hittar ett bra förslag i daggen så kan du klicka för att du också vill stödja förslaget. Det gäller både förslagen så som de ursprungligen såg ut, enskilda att-satser och nya förslag på tillägg eller ändringar.

Och hur blir det om den som föreslog något inte gör det längre?

Om någon drar tillbaka sitt yrkande så faller det. Ombudet äger sitt yrkande! De som stött yrkandet får ett meddelande om att något hänt och måste då välja att göra det gamla yrkandet till sitt eget, stödja det nygamla yrkandet på nytt, följa med till det nya yrkandet, inget alls eller något annat.

Att  stödja ett yrkande är lite som en bilkö, snarare än ett tågset. Om man stödjer ett yrkande som jämkas ihop med ett annat förslag,  så följer man inte med automatiskt utan måste själv välja vad man vill göra. Köra efter bilen framför, vända tillbaka eller svänga av

Kan jag klippa in text i Daggen?

Japp, det går bra att formulera sin korta och kloka text redan hemma och ta med den till torget så att det bara är att kopiera och klippa över från ett vanligt textdokument till Daggen.

Om Daggen krånglar, vart vänder jag mig?

På Påverkanstorget kommer det finnas en info- och servicehub tydligt markerad med skyltar. Där finns funktionärer som kan hjälpa dig om det skulle krångla. De kan ladda olika typer av elektronisk utrustning, guida i själva systemet och bistå med tips och vara bollplank om du funderar på hur du ska formulera dig!