Beslutsunderlag 2012

Här kan du ladda ner beslutsunderlagen till Scouternas stämma, Demokratijamboree, 2012.