Skriv en motion till Scouternas stämma

På Demokratijamboree och Scouternas stämma ska vi tillsammans bestämma vad vi vill att Scouterna ska göra! Har du ett förslag på hur svensk scouting kan bli ännu bättre? Skriv en motion till Scouternas stämma och gör skillnad! En motion är ett förslag som stämman kommer diskutera och rösta om.

Hur skickar jag in en motion?

Att motionera är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt. I vår demokratiskola kan du läsa precis vad en motion ska innehålla >>
Där hittar du även vårt motionsformulär. Fyll i det för att skicka in din motion!

Motionsstopp för Scouternas stämma 2020 är 20 augusti.

Det är alltså den senaste dagen att skicka in en motion.

Frågor kring motioner?

Maila till motionsstod@scouterna.se för stöd och hjälp kring att skriva motioner.