Scouthjältar 2018

Under Demokratijamboree 2018 kommer utmärkelsen Scouthjältar att delas ut.

Du kan redan nu nominera dina förebilder, inspiratörer och vardagshjältar i någon av kategorierna:

Klarare – en klart lysande förebild
Vassare – höga förväntningar som överträffas
Bredare – en gemenskap som attraherar fler

Kategorierna är utvalda utifrån Scouternas strategi 2015-2025. Läs Scouternas strategi här »

Nomineringarna utvärderas av en nomineringskommitté bestående av elva scouter från hela landet och det slutgiltiga valet kommer att röstas fram av 100 slumpmässigt utvalda scoutledare. Vilka som får utmärkelsen återstår att se på nästa Demokratijamboree.

Det är team eller patruller som får utmärkelsen Scouthjältar, för att uppmärksamma enskilda individer kan man istället ansöka om ett förtjänstmärke här »

 

Scouthjältar 2018

  • De nominerade

  • Här skriver du namnet på den grupp/person/personer som du nominerar.
  • Här skriver du namnet på den kår eller organisation som gruppen/personen är medlem i.
  • Här skriver du namnet på en representant för avdelningsteamet/kursteamet/patrullen eller liknande. Har du nominerat en enskild person skriver du hens namn här igen.

  • Nominering


  • Jag som nominerar