Program

Dator och scouthalsduk
Scoutscarf
Laptop

Under Demokratijamboree kommer det finnas en mängd digitala programpass och workshops du kan delta i. Så snart programmet är klart kommer det att publiceras här. 

Om du bara ska delta i programpass och workshops behöver du inte anmäla dig.

Ska du vara ombud eller deltagare på Scouternas stämma behöver du anmäla dig.