Överlåtelse av ombudskap till Scouternas stämma 2018

Om din scoutkår/förening inte har möjlighet att delta på Scouternas stämma kan den överlåta sitt/sina ombud till en person, en annan scoutkår, ett distrikt eller en samverkansorganisation.

Det gör du genom att fylla i formuläret här under. Kontaktpersoner i scoutkårer som överlåter ombud och som får ombud överlåtna till sig samt projektgruppen för Demokratijamboreen kommer få info om att ett eller fler ombud är överlåtna.

Mandatfördelning

En mandatfördelning med hur många ombud varje scoutkår har finns här » 

Deadline

Senast den 10 oktober 2018 måste besked om överlåtelse vara Scouterna tillhanda.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter mejlar du demokratijamboree@scouterna.se.

 

  • Den förening som får ombud överlåtna till sig, kan till exempel vara scoutkår, scoutdistrikt eller samverkansorganisation.