Lokala ombudsgrupper

Information till dig som är intresserad av att bilda en lokal ombudsgrupp i din region, eller ditt scoutdistrikt.

Vad är syftet med att ha lokala ombudsgrupper?

Det övergripande syftet med en lokal ombudsgrupp är att underlätta den demokratiska processen inför och under Scouternas stämma. Ni kan till exempel:

  • Anordna förträff/förträffar för att diskutera igenom handlingarna och hur en stämma går till.
  • Samordna transport till och från Demokratijamboree för att hålla nere priserna för deltagande.
  • Vara ett stöd under Scouternas stämma genom att exempelvis ge varandra tips, utbyta idéer och uppmuntra varandra att lägga förslag.

Vad gör jag som arrangör av en lokal ombudsgrupp?

  • Ring kårerna inom ditt distrikt och bjud in till en förträff. Om de inte kan delta på stämman, uppmana dem att överlåta sitt ombud till någon annan kår.
  • Anordna förträff/förträffar och ge information och ge kårernas ombud stöd i att förstå handlingarna till Scouternas stämma.

Hur kan en förträff gå till?

  • Som stöd till en förträff har vi tagit fram en powerpoint-presentation där de viktigaste elementen i Demokratijamboree och Scouternas stämma tas upp. Läs in dig på anteckningarna som finns på varje sida, då detta kan användas som talmanus till en presentation på en lokal ombudsträff.
  • Dela in er i mindre grupper och läs in er på förslag på verksamhetsplan, motioner och propositioner. Be de olika grupperna redovisa vad dessa står för, vilket enklare hjälper alla att bli bättre insatta i handlingarna.

PowerPoint-presentation om hur du kan jobba med lokala ombudsgrupper