Frågor och svar om beredningsgrupper

Vad är beredningsgrupper?
En beredningsgrupp kommer bestå av ca 40 personer som under lördagen tillsammans ska fördjupa diskussionen om några utvalda motioner, propositioner och de yrkanden som inkommit. Genom debatt och förhandling med varandra ska ombuden i beredningsgruppen gemensamt komma fram till ett huvudförslag som de föreslår att stämman ska rösta igenom. Huvudförslaget kan vara motionen rakt av, styrelsens svar på motionen, en kompromiss eller ett helt nytt förslag som beredningsgruppen kommer fram till är det bästa för Scouterna.  

Beredningsgrupperna träffas på lördag eftermiddag efter det första påverkanstorget.  

Varför använder vi beredningsgrupper?
Vi utvecklar ständigt stämman! Vi testar nya metoder och sätt för att kunna utvärdera vad som passar bäst. Förhoppningsvis leder beredningsgrupperna till bra diskussioner som belyser olika perspektiv och kommer fram till väl genomtänkta huvudförslag.  

Vem får delta i beredningsgrupperna?
Ombud får delta i beredningsgrupper. Därtill också motionär för motionerna som ska behandlas, styrelserepresentant, eventuellt någon sakkunnig och beredningsgruppsordförande och -sekreterare. Deltagare som inte är ombud får inte delta i beredningsgrupperna.  

Hur anmäler jag mig till en beredningsgrupp? 
Länk för anmälan skickas ut via mejl i mitten av oktober, efter anmälan till Demokratijamboree och Scouternas stämma stängt.

Får jag själv välja vilken beredningsgrupp jag ska vara i?
Alla ombud får i förväg anmäla vilken beredningsgrupp de helst vill vara i. Fördelningen kommer baseras på ditt föranmälda intresse och göras så att beredningsgruppen består av ombud från olika kårer, i olika åldrar och en fördelning av personer som är på sin första stämma och ej. En fördelning som främjar diskussioner ur olika perspektiv för att vi gemensamt ska kunna komma fram till så bra beslut för Scouterna som möjligt.  

Det kan hända att du inte hamnar i den beredningsgrupp du helst önskade vara i, men förhoppningsvis i den du näst helst eller näst näst helst önskade.  

Hur får jag reda på vilken beredningsgrupp jag ska vara i?
Via mejl veckan innan stämman.  

Jag har glömt anmäla mig till en beredningsgrupp!
Du kommer ändå ha blivit tilldelad en, men ditt eget intresse kommer då inte ha varit en faktor för vilken grupp du hamnat i.  

Får jag byta plats med någon som är i en annan grupp?
Ja, är ni överens om det är det ok.  

Kan jag bara delta i en beredningsgrupp? 
Ja.   

Men om min beredningsgrupp är klara tidigt, kan jag gå till någon annan och vara med på slutet där?
Nej. Respektera de andra grupperna genom att inte komma in och störa de grupper som är mitt inne i att diskutera med varandra.