Frågor och svar om beredningsgrupper

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vad är beredningsgrupper?
En beredningsgrupp kommer bestå av ca 40 personer som under lördagen tillsammans ska fördjupa diskussionen om några utvalda motioner, propositioner och de yrkanden som inkommit. Genom debatt och förhandling med varandra ska ombuden i beredningsgruppen gemensamt komma fram till ett huvudförslag som de föreslår att stämman ska rösta igenom. Huvudförslaget kan vara motionen rakt av, styrelsens svar på motionen, en kompromiss eller ett helt nytt förslag som beredningsgruppen kommer fram till är det bästa för Scouterna.  

Beredningsgrupperna träffas på lördag eftermiddag klockan 13, efter det första påverkanstorget.  

Varför använder vi beredningsgrupper?
Vi utvecklar ständigt stämman! Vi testar nya metoder och sätt för att kunna utvärdera vad som passar bäst. Förhoppningsvis leder beredningsgrupperna till bra diskussioner som belyser olika perspektiv och kommer fram till väl genomtänkta huvudförslag.  

Vem får delta i beredningsgrupperna?
Ombud får delta i beredningsgrupper. Därtill också motionär för motionerna som ska behandlas, styrelserepresentant, eventuellt någon sakkunnig och beredningsgruppsordförande och -sekreterare. Deltagare som inte är ombud får inte delta i beredningsgrupperna.  

Hur vet jag vilken beredningsgrupp jag ska vara med i?
Det har skickats ett mejl till alla ombud med information om vilken beredningsgrupp en ska vara med i. Informationen finns också i ens anmälan och kommer finnas med på det ombudskuvert varje ombud får när en checkar in på plats i Karlstad.

Gå till anmälningssystemet »

Hur har indelningen till varje beredningsgrupp gått till?
Alla som önskat en beredningsgrupp har fått sitt förstahandsval, övriga har spridits ut för att nå en så god blandning av erfarenhet och kårrepresentation som möjligt.

Vilka ärenden hanterar varje beredningsgrupp?

Beredningsgrupp A
Motion 1: Arrangemangskatalog
Motion 2: Först till kvarn
Motion 30: Erbjuda möjligheter att göra alla medlemmar redo för livet
Beredningsgrupp B
Motion 4: Utveckling av ideella på nationell nivå
Motion 5: Arbetsmiljö inom Scouternas arrangemang
Motion 27: Digitalt påverkanstorg
Beredningsgrupp C
Motion 6: Förstärk Trygga möte 1
Motion 7: Förstärk Trygga möten 2
Motion 8: Trygga möten Fysiska kurser vs Webbkurser
Motion 9: Göra trygga möten mer inkluderande
Beredningsgrupp D
Motion 10: Scouternas t-shirt
Motion 12: Scoutdräkten
Motion 20: Ickebinärt tillhörighetsmärke
Motion 28: Om policydokument – alkohol och narkotika
Beredningsgrupp E
Motion 13: Ärendehantering för Scoutnet
Motion 14: Supportportal för Scoutnet
Motion 15: Uppdaterade maillistor i Scoutnet
Motion 16: Utvecklingsansvarig för framtidens digitala verktyg
Motion 17: Verktyg för att stödja kåradministrationen
Motion 18: Enhetligt system för medlemshantering
Beredningsgrupp F
Motion 11: Bättre kvalitet på scoutskjortan
Motion 19: Märkessystemet
Motion 21: Scouternas kommunikation
Motion 25: Nej tack till spelbolagen
Beredningsgrupp G
Motion 22: Lyft fram kvinnliga scoutledarförebilder
Motion 26: Ändring av förvaltningsmötets sammansättning
Proposition 3: Stadgeändring
Beredningsgrupp H
Motion 3: Billigare Scouting
Rapport om att göra scouting billigare
Motion 23: Medlemsavgift för Scouter under 8 år
Motion 24: Scoutfonder
Motion 29: Värna Treklöver Gilwell-utbildning och Gilwellstugan
Beredningsgrupp I
Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Proposition 1: Verksamhetsplan och budget för 2019-2020
Proposition 4: Instruktion till Scouternas valberedning

 

Får jag själv välja vilken beredningsgrupp jag ska vara i?
Alla ombud får i förväg anmäla vilken beredningsgrupp de helst vill vara i. Fördelningen kommer baseras på ditt föranmälda intresse och göras så att beredningsgruppen består av ombud från olika kårer, i olika åldrar och en fördelning av personer som är på sin första stämma och ej. En fördelning som främjar diskussioner ur olika perspektiv för att vi gemensamt ska kunna komma fram till så bra beslut för Scouterna som möjligt.  

Det kan hända att du inte hamnar i den beredningsgrupp du helst önskade vara i, men förhoppningsvis i den du näst helst eller näst näst helst önskade.  

Hur får jag reda på vilken beredningsgrupp jag ska vara i?
Via mejl veckan innan stämman.  

Jag har glömt anmäla mig till en beredningsgrupp!
Du kommer ändå ha blivit tilldelad en, men ditt eget intresse kommer då inte ha varit en faktor för vilken grupp du hamnat i.  

Får jag byta plats med någon som är i en annan grupp?
Ja, är ni överens om det är det ok.  

Kan jag bara delta i en beredningsgrupp? 
Ja.   

Men om min beredningsgrupp är klara tidigt, kan jag gå till någon annan och vara med på slutet där?
Nej. Respektera de andra grupperna genom att inte komma in och störa de grupper som är mitt inne i att diskutera med varandra.