Ombud

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som ombud representerar du din scoutkår och är förmodligen utsedd av kårstämman eller kårstyrelsen.

Du förväntas delta fullt ut i de demokratiska processerna och vara närvarande under mötet, både i plenumförhandlingarna och på påverkanstorget. Du behöver förbereda dig genom att läsa stämmohandlingarna och stämma av med de andra i kåren vad ni tycker i de olika frågor som kommer att diskuteras. Varje scoutkår som är ansluten till Scouterna (direkt eller via en samverkansorganisation) och har minst fem medlemmar under 26 år har minst ett ombud på Scouternas stämma. Direktanslutna scoutkårer behöver dessutom ha godkända stadgar. Scoutkårer med över 100 medlemmar har ytterligare ett ombud per påbörjat 100-tal.

Hålltider

Kartor

Vad är beredningsgrupper?

Styrelsen kommer att föreslå stämman att i år testa beredningsgrupper som komplement till påverkanstorget. Beredningsgrupperna kommer att fokusera på olika stämmofrågor och fördjupa diskussionen samt bearbeta beslutsförslagen ytterligare. När handlingarna är klara kommer förslag till indelning av beredningsgrupper och därefter får alla ombud möjlighet att önska vilken beredningsgrupp man helst vill delta i.

Intresseamälan för ombud till beredningsgrupper

Du får själv vara med och påverka vilken beredningsgrupp du helst skulle vilja vara med i. Anmäl intresse innan den 31 oktober så får du i slutet av vecka 44 ett mejl med information om vilken beredningsgrupp du har blivit placerad i. Det är inte säkert att du får ditt förstahandsval men troligtvis får du något av dina högst rankade val. Om du inte gör en intresseanmälan till en beredningsgrupp kommer du bli placerad i en. Du anger ditt intresse genom att gå in i anmälningssystemet och till din anmälan där det nu finns en flik för att önska beredningsgrupp.

Gå till anmälningssystemet här »
Frågor och svar om beredningsgrupper »

Digitalt påverkanstorg och VoteIT

VoteIT är ett digitalt system som Scouterna använder på sin stämma. Det är där det digitala påverkanstorget kommer vara. VoteIT är ett heltäckande system som stödjer såväl helt digitala som fysiska möten och hanterar dagordningar, handlingar, yrkanden, kommentarer, omröstningar, talarlista och visualisering av beslutsunderlag i din digitala enhet och på storbild.

Den 29 oktober kommer det digitala påverkanstorget på scout.voteit.se öppna. Där kan du diskutera handlingarna och börja skriva yrkanden redan innan du kommer till Karlstad! En personlig inloggning kommer till dig som ombud innan den 29 oktober till den mejladress du får det här mejlet.

VoteIT och bärbar dator. Sajten VoteIT kommer vi att använda som verktyg genom hela stämman och därför behöver du ha med dig en bärbar dator. Nästan lika bra är en surfplatta och det går även med en mobiltelefon, men då kommer det inte vara lika överskådligt. Vill du lära dig mer om VoteIT kan du läsa om det allra längst bak i handlingarna. Har du ingen bärbar dator, surfplatta eller mobiltelefon att ta med ska du i första hand prata med scoutkåren du representerar. Om de inte kan hjälpa dig – kontaktademokratijamboree@scouterna.se senast 1 november.

Deltagaravgifter

  • För ombud och deltagare under 26 år: 600 kronor.
  • För ombud och deltagare som är 26 år eller äldre: 750 kronor.
  • För funktionärer: 225 kronor (då ingår golvförläggning i skolsal samt mat under helgen).

Lunch, middag och samtliga aktiviteter både under lördagen och söndagen ingår. Kostnader för resa och boende ingår inte. Att delta som ombud, enbart i de demokratiska delarna av mötet, är kostnadsfritt. Anmälan öppnar idag 17 maj och håller öppet till 10 oktober. Anmäl dig gärna så snart du vet att du ska delta! För att planera stämman behöver vi praktisk information om alla som deltar (specialkost, boende, deltagarroll på stämman, särskilda behov och så vidare), därför sker anmälan individuellt via anmälningssystemet på hemsidan.