Ombud

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som ombud representerar du din scoutkår och är förmodligen utsedd av kårstämman eller kårstyrelsen.

Du förväntas delta fullt ut i de demokratiska processerna och vara närvarande under mötet, både i plenumförhandlingarna och på påverkanstorget. Du behöver förbereda dig genom att läsa stämmohandlingarna och stämma av med de andra i kåren vad ni tycker i de olika frågor som kommer att diskuteras. Varje scoutkår som är ansluten till Scouterna (direkt eller via en samverkansorganisation) och har minst fem medlemmar under 26 år har minst ett ombud på Scouternas stämma. Direktanslutna scoutkårer behöver dessutom ha godkända stadgar. Scoutkårer med över 100 medlemmar har ytterligare ett ombud per påbörjat 100-tal.

Vad är beredningsgrupper?

Styrelsen kommer att föreslå stämman att i år testa beredningsgrupper som komplement till påverkanstorget. Beredningsgrupperna kommer att fokusera på olika stämmofrågor och fördjupa diskussionen samt bearbeta beslutsförslagen ytterligare. När handlingarna är klara kommer förslag till indelning av beredningsgrupper och därefter får alla ombud möjlighet att önska vilken beredningsgrupp man helst vill delta i.

Mer information om beredningsgrupper och hela den demokratiska processen kommer framåt.

Deltagaravgifter

  • För ombud och deltagare under 26 år: 600 kronor.
  • För ombud och deltagare som är 26 år eller äldre: 750 kronor.
  • För funktionärer: 225 kronor (då ingår golvförläggning i skolsal samt mat under helgen).

Lunch, middag och samtliga aktiviteter både under lördagen och söndagen ingår. Kostnader för resa och boende ingår inte. Att delta som ombud, enbart i de demokratiska delarna av mötet, är kostnadsfritt. Anmälan öppnar idag 17 maj och håller öppet till 10 oktober. Anmäl dig gärna så snart du vet att du ska delta! För att planera stämman behöver vi praktisk information om alla som deltar (specialkost, boende, deltagarroll på stämman, särskilda behov och så vidare), därför sker anmälan individuellt via anmälningssystemet på hemsidan.