Motioner

Att skicka in en motion är ett sätt för dig som medlem att påverka hur Scouterna ska fungera. Motioner är förslag på hur Scouterna nationellt kan förändras eller förbättras. Alla medlemmar i Scouterna får skicka in motioner. Alla motioner som skickas in kommer behandlas på Scouternas stämma den 10-11 november 2018 i Karlstad. 

Hur går det till?

Du skickar in din motion senast tre månader innan stämman, alltså senast 10 augusti. Senast två månader innan stämman (10 september) kommer stämmohandlingarna att publiceras. Då kommer alla kunna läsa din motion och vad styrelsen har skrivit att de tycker om din motion. Oavsett styrelsens svar kommer motionen att diskuteras på stämman och där kan du övertyga stämmans ombud att rösta på ditt förslag.

Att skriva en motion

Att skriva en motion är ett sätt att påverka och innebär att man skriftligt lämnar ett förslag till ett årsmöte/stämma. Det är ett sätt att lyfta fram något som du vill förändra och det behöver inte vara särskilt svårt. Tänk på att skicka din motion till rätt stämma, om det du vill ändra på beslutas av din lokala scoutkår skickar du motionen dit. Om du vill föreslå något för hela scoutrörelsen i Sverige ska din motion skickas till Scouternas stämma. Här kan du läsa mer om hur du gör för att skriva en motion »

Vill du eller din patrull ha stöttning i motionsskrivandet?

Om du har en åsikt och vill ha hjälp att formulera det till en motion kan du höra av dig. Om du har skrivit en motion men vill ha feedback kan vi titta på den och komma med förslag på hur din motion kan förbättras. Vi är en ideell motionsstödsgrupp och tar inte ställning till innehållet i motionen, vi hjälper dig formulera ditt budskap så det är tydligt. Mejla demokratijamboree@scouterna.se och ange ”Motionsstöd” i ämnesraden så återkommer vi till dig.

Skicka in din motion

Tiden för att skicka in en motion till Scouternas stämma 2018 har nu gått ut. Vi ses på Scouternas stämma i Karlstad!