Mandatfördelning

Scouternas stämma består av ombud som företräder scoutkårer. Alla scoutkårer med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna.

Som kårens medlemsantal räknas i detta avseende det totala antalet medlemmar per den 31 december föregående verksamhetsår (2019). Scoutkårer som anslutits under året då stämman hålls har rätt att utse ett ombud oberoende av medlemsantal.

Här hittar du lista över mandatfördelningen för Scouternas stämma 2020 >>

 

Har du sett att Demokratijamboree har fått en alldeles egen hemsida?

​All information som rör stämman kommer att finnas på den nya sidan demokratijamboree.se . Hemsidan fylls på med mer innehåll löpande.​

Gå till nya hemsidan för Demokratijamboree >>

Har du frågor och funderingar? Maila demokratijamboree@scouterna.se