Handlingar

Handlingarna är de dokument där du hittar allt underlag inför Scouternas stämma. 

I handlingarna kan du läsa om hur stämman går till, vilka propositioner som styrelsen har förslagit samt vilka motioner som Scouternas medlemmar har skickat in och vilka svar som styrelsen har gett kring varje motion. I slutet av dokumentet hittar du även en ordguide och en guide till systemet som vi kommer att hålla stämman genom, VoteIT.

Till handlingarna finns även ett antal viktiga och intressanta bilagor. Bilagorna är kompletteringar till handlingarna och bakgrund till flera beslutsförslag.